Evanghelia unificata - Partea IV de Nicolae Kreis publicat la 26.10.2008
Evanghelia unificata - Partea IV
     CAP. 7
IOAN BOTEZATORUL, SOLUL LUI DUMNEZEU, PREGATESTE CALEA DOMNULUI ÎN PUSTIE.
Ioan propovaduieste botezul pocaintei, dând învataturi poporului, functionarilor publici, ostasilor si liderilor spirituali. Ioan Botezatorul face cunoscut ca nu este el Hristosul si anunta venirea iminenta a lui Mesia.
1. Mc.1.1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
2. Lc.3.1. În anul al cinsprezecelea al domniei cezarului Tiberiu, - pe când Pilat din Pont era procurator al Iudeii, Irod, tetrarh* al Galileii, Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei si al Trahonitei, Lisania, tetrarh al Abilenei,
3. Lc.3.2. si în zilele arhiereilor Hanan si Caiafa,
4. In.1.6. fost-a om trimis de la Dumnezeu: numele lui era Ioan.
5. Lc.3.2. Si Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.
6. Lc.3.3.Mt.3.1.Mc.1.4. Si Ioan Botezatorul a venit în pustia Iudeii din împrejurimile Iordanului, propovaduind si botezând cu botezul pocaintei, spre iertarea pacatelor,
7. Mc.1.2. precum este scris în proorocul Isaia: «Iata, Eu trimit înaintea fetei Tale pe îngerul Meu, care Îti va pregati calea...”.
8. Mt.3.3.Mc.1.3.Lc.3.4. Ioan este acela despre care Isaia a scris în carte, zicând: «Iata glasul celui ce striga în pustie: "Pregatiti calea Domnului, drepte faceti cararile Lui.
9. Lc.3.5. Orice vale, orice munte si orice deal vor fi nivelate, cele strâmbe se vor îndrepta si caile zgrunturoase se vor netezi;
10. Lc.3.6. si toata faptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu"».
11. Mt.3.4.Mc.1.6. Ioan purta îmbracaminte din par de camila, era încins împrejurul mijlocului cu cingatoare de piele si se hranea cu lacuste si miere salbatica.
12. Mt.3.5.Mc.1.5. Atunci au iesit la el toti locuitorii din Ierusalim, din toata Iudeea si împrejurimile Iordanului
13. Mt.3.6.Mc.1.5. si, marturisindu-si pacatele, erau botezati de el în Iordan.
14. Mt.3.2. El le zicea: "Pocaiti-va, ca s-a apropiat Împaratia cerurilor !"
15. Lc.3.10. Si multimile îl întrebau, zicând: "Ce trebuie sa facem, deci ?"
16. Lc.3.11. Iar el, raspunzând, le zicea: "Cine are doua haine sa împarta cu cine n-are niciuna; si cine are de mâncare, sa faca la fel”.
17. Lc.3.12. Au venit si vamesii sa fie botezati si i-au zis: "Învatatorule, noi ce trebuie sa facem?"
18. Lc.3.13. El le-a raspuns: "Sa nu cereti nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit sa luati”.
19. Lc.3.14. Si-l întrebau si ostasii, zicând: "Dar noi ce trebuie sa facem?" El le-a zis: "Sa nu asupriti, nici sa învinuiti pe cineva pe nedrept si sa va multumiti cu lefurile voastre".
20. Mt.3.7.Lc.3.7. Dar vazând pe multi dintre farisei si saduchei ca vin sa primeasca botezul lui, le-a zis: «Pui de vipere, cine v-a învatat sa fugiti de mânia ce va sa fie ?
21. Mt.3.8.Lc.3.8. Faceti, deci, roade vrednice de pocainta;
22. Mt.3.9.Lc.3.8. si sa nu va amagiti gândind în sinea voastra si zicând: ‘Avem ca tata pe Avraam’, caci va spun ca Dumnezeu din pietrele acestea poate sa ridice fii lui Avraam.
23. Mt.3.10.Lc.3.9. Iata, securea sta la radacina pomilor: deci, orice pom care nu face roada buna se taie si se arunca în foc ».
24. In.1.7. Ioan a venit ca martor, sa marturiseasca despre Lumina, pentru ca toti sa creada prin el.
25. In.1.8. Nu era el Lumina, ci sa marturiseasca despre Lumina.
26. Lc.3.15. Fiindca poporul era în asteptare si toti se întrebau în inimile lor despre Ioan, daca nu cumva este el Hristosul,
27. In.1.19. iata marturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoti si leviti sa-l întrebe: "Tu cine esti ?"
28. In.1.20. El a recunoscut si n-a tagaduit: a marturisit, zicând: “Nu sunt eu Hristosul”.
29. In.1.21. Si ei l-au întrebat: "Dar cine esti? Esti Ilie?" Si el a zis: "Nu sunt." "Esti Proorocul?" Si el a raspuns: "Nu."
30. In.1.22. Deci i-au zis: "Cine esti? Ca sa dam raspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuti ?"
31. In.1.23. El a zis: «Eu sunt glasul celui ce striga în pustie: "Îndreptati calea Domnului", cum a zis Isaia, proorocul ».
32. In.1.24. Trimisii erau dintre farisei.
33. In.1.25. Ei l-au întrebat iarasi: "Atunci de ce botezi daca nu esti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul ?"
34. Mc.1.8.Mt.3.11.In.1.26.Lc.3.16. Ioan le-a raspuns tuturor, zicând: „Eu v-am botezat cu apa, spre pocainta;
35. In.1.26,27.Mt.3.11.Mc.1.7.Lc.3.16. dar dupa mine vine Unul Care este înaintea mea, pentru ca înainte de mine era; El este în mijlocul vostru, dar voi nu-L stiti; este mai tare decât mine si eu nu sunt vrednic, plecându-ma, sa-I dezleg cureaua încaltamintei si sa-I duc încaltamintea.
36. Mc.1.8.Mt.3.11.Lc.3.16. El va va boteza cu Duh Sfânt si cu foc.
37. Mt.3.12.Lc.3.17. Acela are lopata în mâna: El Îsi va curati aria în întregime si va strânge grâul în hambarul Sau, iar pleava o va arde în foc nestins”.
38. Lc.3.18. Astfel propovaduia Ioan Evanghelia si-i dadea poporului multe alte îndemnuri.
39. In.1.28. Acestea s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
     CAP. 8
BOTEZUL, POSTUL SI ISPITIREA FIULUI LUI DUMNEZEU
1. Lc.3.21.Mt.3.13.Mc.1.9. În vremea aceea, dupa ce s-a botezat tot poporul, a venit si Iisus din Nazaretul Galileii la Ioan sa fie botezat de el în Iordan.
2. Mt.3.14. Ioan, însa, Îl oprea, zicând: "Eu am trebuinta sa fiu botezat de Tine si Tu vii la mine?...”

     3. Mt.3.15. Iisus, raspunzând, i-a zis: "Lasa acum, ca asa se cuvine sa împlinim toata dreptatea”. Atunci Ioan L-a lasat.
4. Mt.3.16.Lc.3.21.Mc.1.10. Dupa ce a fost botezat, Iisus a iesit îndata din apa si Se ruga. Si, iata, cerurile s-au deschis
5. Mt.3.16.Lc.3.22.Mc.1.10. si S-a vazut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip trupesc, ca un porumbel, si venind peste El.
6. Mc.1.11.Lc.3.22.Mt.3.17. Si glas s-a auzit din cer, graind si zicând: "Tu esti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit !”
7. Lc.4.1.Mt.4.1.Mc.1.12. Si Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan
8.Lc.4.1.Mc.1.13.Mt.4.1. si a fost dus de Duhul în pustie, ca sa fie ispitit de satana timp de patruzeci de zile;
9. Mc.1.13. si era împreuna cu fiarele salbatice.
10. Mt.4.2.Lc.4.2. A postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti. N-a mâncat nimic în zilele acelea si, sfârsindu-se ele, a flamânzit.
11. Mt.4.3.Lc.4.3. Ispititorul s-a apropiat si I-a zis: "Daca esti tu Fiul lui Dumnezeu, zi-i pietrei acesteia sa se faca pâine".
12. Mt.4.4.Lc.4.4. Raspunsu-i-a Iisus: «Scris este: "Omul nu traieste numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. "».
13. Lc.4.5.Mt.4.8. Si suindu-L diavolul pe un munte foarte înalt, I-a aratat într-o clipa toate împaratiile lumii si slava lor
14. Lc.4.6.Mt.4.9. si I-a zis: "Tie îti voi da toata stapânirea si slava acestor împaratii, caci mie mi-a fost data si eu o dau cui voiesc:
15. Lc.4.7.Mt.4.9. deci, daca vei cadea înaintea mea si te vei închina mie, toate acestea ti le voi da tie".
16. Lc.4.8. Mt.4.10. Raspunzând, Iisus i-a zis: «Înapoia Mea, satano! Ca scris este: "Domnului, Dumnezeului tau, sa te închini si numai Lui sa-I slujesti"».
17. Mt.4.5.Lc.4.9. Atunci diavolul L-a dus în Ierusalim, în sfânta cetate, L-a asezat pe aripa templului si I-a zis: «Daca esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-te jos de aici,
18. Lc.4.10.Mt.4.6. ca scris este: "Îngerilor Sai va porunci pentru tine sa te pazeasca
19. Lc.4.11.Mt.4.6. si ei te vor purta pe mâini, ca nu cumva sa-ti izbesti piciorul de piatra".
20. Mt.4.7.Lc.4.12. Raspunsu-i-a Iisus: «De alta parte este scris: "Sa nu ispitesti pe Domnul, Dumnezeul tau"».
21. Lc.4.13.Mt.4.11.Mc.1.13. Dupa ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul L-a lasat si a plecat de la El pâna la o vreme. Si, iata, îngerii s-au apropiat de El si-L slujeau.
     CAP. 9
CARTEA NEAMULUI LUI IISUS HRISTOS
Genealogia dupa Matei si dupa Luca.
1. Mt.1.1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
2. Mt.1.2. Din Avraam s-a nascut Isaac; din Isaac s-a nascut Iacov; din Iacov s-a nascut Iuda si fratii lui;
3. Mt.1.3. din Iuda si Tamar s-a nascut Fares si Zara; din Fares s-a nascut Esrom; din Esrom s-a nascut Aram;
4. Mt.1.4. din Aram s-a nascut Aminadab; din Aminadab s-a nascut Naason; din Naason s-a nascut Salmon;

     5. Mt.1.5. din Salmon si Rahav s-a nascut Boaz; din Boaz si Rut s-a nascut Obed; din Obed s-a nascut Iesei;
6. Mt.1.6. din Iesei s-a nascut David, regele; din regele David si vaduva lui Urie s-a nascut Solomon;
7. Mt.1.7. din Solomon s-a nascut Roboam; din Roboam s-a nascut Abia; din Abia s-a nascut Asa;
8. Mt.1.8. din Asa s-a nascut Iosafat; din Iosafat s-a nascut Ioram; din Ioram s-a nascut Ozia;
9. Mt.1.9. din Ozia s-a nascut Ioatam; din Ioatam s-a nascut Ahaz; din Ahaz s-a nascut Ezechia;
10. Mt.1.10. din Ezechia s-a nascut Manase; din Manase s-a nascut Amon; din Amon s-a nascut Iosia;
11. Mt.1.11. din Iosia s-a nascut Iehonia si fratii lui, pe vremea deportarii în Babilon.
12. Mt.1.12. Dupa deportarea în Babilon, din Iehonia s-a nascut Salatiel; din Salatiel sa nascut Zorobabel;
13. Mt.1.13. din Zorobabel s-a nascut Abiud; din Abiud s-a nascut Eliachim; din Eliachim s-a nascut Azor;
14. Mt.1.14. din Azor s-a nascut Sadoc; din Sadoc s-a nascut Achim; din Achim s-a nascut Eliud;
15. Mt.1. 15. din Eliud s-a nascut Eleazar; din Eleazar s-a nascut Matan; din Matan s-a nascut Iacov;
16. Mt.1.16. din Iacov s-a nascut Iosif, barbatul Mariei, din care S-a nascut Iisus, Care Se numeste Hristos.

     17. Mt.1.17. Asadar, de la Avraam pâna la David sunt paisprezece generatii de toate; de la David pâna la deportarea în Babilon sunt paisprezece generatii si de la deportarea în Babilon pâna la Hristos sunt paisprezece generatii.
     18. Lc.3.23. Si Iisus era ca de treizeci de ani când a început; si era, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli,
19. Lc.3.24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
20. Lc.3.25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
21. Lc.3.26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosif, fiul lui Iuda,
22. Lc.3.27. fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
23. Lc.3.28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
24. Lc.3.29. fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
25. Lc.3.30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
26. Lc.3.31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
27. Lc.3.32. fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
28. Lc.3.33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
29. Lc.3.34. fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor,
30. Lc.3.35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
31. Lc.3.36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

     32. Lc.3.37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Malaleel, fiul lui Cainan,
33. Lc.3.38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.