Evanghelia unificata - Partea III de Nicolae Kreis publicat la 10.10.2008
Intruparea Cuvantului - Partea II
     CAP. 6
MAGII, IROD SI PRUNCUL IISUS.
Uciderea pruncilor. Fuga în Egipt si întoarcerea la Nazaret. Copilaria lui Iisus.
1. Mt.2.1. Dupa ce S-a nascut Iisus în Betleemul din Iudeea în zilele regelui Irod, iata, au venit magi de la Rasarit la Ierusalim
2. Mt.2.2. si au întrebat: "Unde este Regele de curând nascut al iudeilor? Fiindca I-am vazut steaua în Rasarit si am venit sa ne închinam Lui".
3. Mt.2.3. Auzind, regele Irod s-a tulburat, si tot Ierusalimul împreuna cu el.
4. Mt.2.4. Si, adunând pe toti arhiereii si pe carturarii poporului, a cautat sa afle de la ei unde urma sa Se nasca Hristos.
5. Mt.2.5. Iar ei i-au raspuns: «În Betleemul din Iudeea, ca iata ce este scris prin proorocul:
6. Mt.2.6. "Si tu, Betleeme din pamântul lui Iuda, nicidecum nu esti mai mic între cetatile lui Iuda, fiindca din tine va iesi Povatuitorul Care va pastori pe poporul Meu, Israel” ».
7. Mt.2.7. Atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, a aflat cu exactitate de la ei timpul în care li se aratase steaua.
8. Mt.2.8. Si trimitându-i la Betleem, le-a zis: "Mergeti si cercetati cu de-amanuntul despre Prunc; si, când Îl veti gasi, dati-mi si mie de stire, ca sa vin si eu sa ma închin Lui".
9. Mt.2.9. Iar ei, dupa ce l-au ascultat pe rege, au plecat. Si, iata, steaua pe care o vazusera în Rasarit mergea înaintea lor, pâna ce a venit si s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10. Mt.2.10. Vazând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare.

     11. Mt.2.11. Au intrat în casa si, vazând Pruncul cu Maria, mama Lui, au cazut la pamânt si I s-au închinat; apoi, deschizându-si vistieriile, I-au adus daruri: aur, tamâie si smirna.
12. Mt.2.12. Si luând înstiintare în vis sa nu se mai întoarca la Irod, pe alta cale au plecat în tara lor.
13. Mt.2.13. Dupa ce au plecat magii, iata, un înger al Domnului se arata în vis lui Iosif si-i zice: “Scoala-te, ia Pruncul si pe mama Lui, fugi în Egipt si ramâi acolo pâna îti voi spune eu, fiindca Irod va cauta Pruncul ca sa-L omoare”.
14. Mt.2.14. Si sculându-se, a luat Pruncul si pe mama Lui, noaptea, si a plecat în Egipt.
15. Mt.2.15. Si a stat acolo pâna la moartea lui Irod, ca sa se împlineasca cele spuse de Domnul prin proorocul, care zice: "Din Egipt L-am chemat pe Fiul Meu".
16. Mt.2.16. Atunci Irod, vazând ca a fost înselat de magi, s-a mâniat foarte si a trimis sa omoare pe toti pruncii mai mici de doi ani care erau în Betleem si în împrejurimi, potrivit cu timpul pe care îl aflase de la magi.
17. Mt.2.17. Atunci s-a împlinit cuvântul spus prin Ieremia, proorocul:
18. Mt.2.18. "Glas s-a auzit în Rama, plângere si tânguire multa: Rahela îsi jelea copiii si nu voia sa se mângâie pentru ca nu mai sunt”.
19. Mt.2.19. Dupa moartea lui Irod, iata, îngerul Domnului se arata în vis lui Iosif în Egipt
20. Mt.2.20. si-i zice: "Scoala-te, ia Pruncul si pe mama Lui si întoarce-te în pamântul lui Israel, ca au murit cei ce cautau sa ia viata Pruncului".
21. Mt.2.21. Si sculându-se el, a luat Pruncul si pe mama Lui si s-a întors în tara lui Israel.
22. Mt.2.22. Auzind, însa, ca în Iudeea domneste Arhelau în locul tatalui sau Irod, s-a temut sa mearga acolo; si primind porunca în vis, s-a dus în partile Galileii.

     23. Mt.2.23.Lc.2.39. Acolo a locuit într-o cetate numita Nazaret,
24. Mt.2.23. ca sa se împlineasca ce fusese vestit prin prooroci ca El Nazarinean Se va chema.
25. Lc.2.40. Iar Copilul crestea si Se întarea în duh; era plin de întelepciune si harul lui Dumnezeu era peste El.
26. Lc.2.41. Si parintii lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an de sarbatoarea Pastilor.
27. Lc.2.42. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, dupa obiceiul sarbatorii.
28. Lc.2.43. Si sfârsindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a ramas în Ierusalim, iar parintii Lui nu stiau.
29. Lc.2.44. Gândind ca este în ceata lor de calatori, au mers cale de o zi si L-au cautat printre rude si cunoscuti,
30. Lc.2.45. dar negasindu-L, s-au întors la Ierusalim cautându-L.
31. Lc.2.46. Si a fost ca, dupa trei zile, L-au gasit în templu, sezând în mijlocul învatatorilor, ascultându-i si punându-le întrebari.
32. Lc.2.47. Toti care-L auzeau se minunau de priceperea si raspunsurile Lui.

     33. Lc.2.48. Si vazându-L parintii Lui, au ramas uimiti; iar mama Sa I-a zis: "Fiule, pentru ce Te-ai purtat asa cu noi? Iata, tatal Tau si eu Te-am cautat îngrijorati”.
34. Lc.2.49. Iar El le-a zis: "De ce M-ati cautat? Oare, nu stiati ca trebuie sa fiu în casa Tatalui Meu ?"
35. Lc.2.50. Dar ei n-au înteles cuvântul pe care L-a grait catre ei.
36. Lc.2.51. Si S-a coborât cu ei si a venit la Nazaret si le era supus. Iar mama Sa pastra în inima ei toate cuvintele acestea.
37. Lc.2.52. Si Iisus sporea cu întelepciunea, cu vârsta si cu harul, la Dumnezeu si la oameni.