Dupa un sfert de veac de Vasile Plavan publicat la 19.10.2008
Dupa un sfert de veac
     Împlinindu-se 25 de ani de când primii elevi români de la liceul III de stat din Cernăuti au dat bacalaureatul, un grup de fosti e Initiatorul acestei prăznuiri a fost Coroamă Christofor, profesor universitar, care a găsit asentimentul cel mai călduros al colegilor săi, întru pregătirea acestei serbări.

     Solemnitatea s-a desfăsurat impresionant în ziua de 27 Octombrie 1935 într-o sală a liceului “Aron Pumnul“, unde la orele 9 diminsi anume: Teodor Bujor, fost director al liceului III de stat, Dr. Ioan Cuparencu, Dr. Radu Sbierea, profesor universitar, Petre Popescu, prof. i.r., Alexandru Buga si Paul Siretean; precum si elevii promotiei din 1910: Axani Ion, sef de birou la prefectura jud. Cernăuti, Bidnei Stefan, subdirector la aceeasi prefectură, Dr. Canter Meletic, presedinte de tribunal în Storojinet, Dr. Dimitriuc Constantin, director de prefectură în Rădăuti, Fochi Iosif, subdirector la Consiliul Eparhial, Lutic Nicolae, căpitan de jandarmi, Nistor Gheorghe, profesor de liceu în Brăila, Plăvan Vasile, avocat si ziarist, Dr. Popescu Dimitrie, presed.de tribunal în Cernăuti, Pridie Hariton, inspector R.M.S., Câmpulung, Vasilovici Constantin, inspector la Consiliul Eparhial, Dr. Bejan Elinor, secretar la Camera de Comert si industrie din Cernăuti, Galin Gheorghe, consul general al României în Lwow, Hahon Victor, profesor în Rădăuti, Tudan Motodic, paroh în Zamostic si Văcărean Stefan, căpitan de jandarmi.

     După ce sună pe sală clopotelul ca acum 25 de ani, profesorii intrară în clasă, unde găsiră pe fostii lor elevi asezati în bănci cum sedeau acum un sfert de veac.
Într-o tăcere ca aceea de odinioară, domnul director Teodor Bujor, covârsit de emotie, deschide solemnitatea în calitate de presedinte si, după ce îsi exprimă bucuria că i-a fost dat să iee pseful de clasă al promoţiei din 1910. D-sa, după ce „elevul“ paroh Metodie Tudan spune rugăciunea, procedează la facerea apelului nominal. Clipa aceasta răscoleste străfunduri sufletesti. „Domnul T“, asa-i ziceam iubitului nostru diriginte de clasă, face apelul citind din catalog numele românilor asa cum erau pocite de dispozitiile ministeriale chesaro-crăiesti.
Au răspuns „prezent“ 17 elevi; pentru cei defuncti s-a răspuns cu „absent“, sala întreagă ridicându- se în picioare pentru a aduce prinosul unei pioase clipe de tăcere.
După apelul nominal, domnul Christofor Coroamă, într-o călduroasă si substanţială cuvântare, a făcut pomenire evlavioasă de profesorii si elevii cari nu se mai găsesc printre vii. Profesorii răposati se numesc: Gherasim Buliga, Aurel Polonic, Ernest Rabener si Markus Wolfram.

     Elevii trecuti în împărătia tăcerii eterne sunt: Breabăn Iustin, căzut ca voluntar vitejeste în luptele de la Nămoloasa, George Tcaciuc, căzut la Ecaterinodar în Rusia, Nedelcu Stefan, Dumici Vasile, Voronca Traian si Costiuc Constantin.
Apoi a stăruit judicios îndeosebi asupra faptului că liceul al III-lea de stat din Cernăuti a fost primul liceu românesc din acest oras sub fosta stăpânire, liceu a cărui continuare este astăzi liceul „Aron Pumnul“ de sub conducerea pricepută a domnului director
Elevii promotiei din 1910, nemultumiti de faptul că stăpânirea austriacă nu avea nici o grije să dea un local încăpător unicului liceu românesc din Cernăuti, luară într-o bună zi o hotărâre spontană de a declara grevă, sperând ca prin acest mijloc să determine pe stăpânitorii de atunci să împlinească dorinta noastră întemeiată.
Pasul îndrăznet al octavanilor putea avea urmări grele. Dacă acestea nu s-au produs, este meritul profesorilor români si al solidaritătii octavanilor. Domnul Christofor Coroamă a relevat munca depusă de fostii nostri profesori pentru a ne da o educatie sănătoasă si solidă si o pregătire culturală cât mai aleasă. Profesorii în viată: Teodor Bujor, Dr. Radu Sbiera, Dr. Ioan Cuparencu, Petre Popescu, Alexandru Buga, Paul Sireteanu precum si răposatii Gherasim Buliga, un mare iubitor al românismului constructiv fără reclamă, Aurel Polonic, E. Rabener si Markus Wolfram au avut grije să cultive în sufletele noastre dorul de cât mai multă lumină si dragostea pentru credinta, graiul si legea străbună. Domnul prof.Paul Siretean în numele d-lui director Em. Iliut a relevat în cuvinte frumoase însemnătatea serbării.
De la liceul „Aron Pumnul“ profesori si „elevi“ s-au adunat la biserica Sf.Paraschiva, unde au luat parte la parastasul care s-a făcut pentru pomenirea profesorilor si elevilor răposati. După ce Sf. Sa părintele Petre Popescu a arătat frumusetea faptei pioase a elevilor din promotia 1910, s-a oficiat serviciul divin de către Sf. Lor părinti Gh.Prelici, Petru Popescu, Goras, Metodie Tudan si Slivoca. Foarte înduiosător si impresionant s-a cântat „Vesnica lor pomenire“, când profesori si „elevi“ mânati de o putere mistică se topiră împreună cu preotii oficianti într-o cântare înăltătoare, într-un „De profundis“. Din ochi s-au prelins lacrimi, pentru că nu puteau fi înăbusite si pentru că din când în când muritorul este chemat să-si dea seama că toate sunt trecătoare.

     După fotografiere, luarăm masa în hallul hotelului „Palace“ într-o atmosferă de cordialitate înăltătoare. Aci rostiră cuvântări înduiosătoare domnii Teodor Bujor, Radu Sbiera, Ioan Cuparecu, Petre Popescu, Paul Siretean si Alexandru Buga. Din partea „elevilor“ vorbiră domnii George Gallin, Stefan Bidnei, Cristofor Coroamă si George Nistor. S-au depănat amintiri din vitţa de liceu, George Nistor citind câteva note pe care le-a făcut acum 25 de ani asupra discutiilor ce se angajau în clasă atunci. S-au evocat scene din vremea de licean care nu va mai veni si care de aceea te învăluieste în mantia melancoliei. Colegul Constantin Vasilovici si-a strunit scripetii vocii de tenor ca să dirijeze cântecul „Multi ani“, dar din cauza anilor multisori „Multi ani“ n-a căzut cum vroia el si noi. Un sfer de veac...
Stefan Bidnei s-a prezentat înzorzonat cu principiile trezviei; dar socot că trezvia sa de acum 25 de ani o pune mai presus decât aceea cu care se cotofăneste acum.
Didi Gallin detine, se vede treaba, secretul longevitătii, deoarece sfertul de veac n-a putut aduce nici o schimbare erozivă în silueta-i juvenilă si în fata sa de licean sadea si acum. A refuzat categoric să ne destăinuiască si nouă secretul său.

     După masă urma vizitarea claselor din fostul liceu al III-lea de stat, astăzi liceul III de băieti, pe care după un sfert de veac le găsirăm aceleasi, chiar si clasa în care cisluirăm greva; dar noi nu mai suntem aceiasi băeti cu hartaguri sprintare ci doar gătiti cu fire argintii pe la tâmple si cu raze de lună mai mult sau mai putin clar-obscur în crestet — Coroamă, Gallin, Dimitriuc si chiar Georgită Nistor încă n-au învătat a îndrăgi aceste podoabe.
Seara luarăm în restaurantul Drăguleanu cina împreună cu domnul prof. Dr.Ioan Cuparencu, încheind cu acestea prăznuirea noastră într-o atmosferă de cordială duiosie.