O istorie care.. doare? de Napoleon Savescu publicat la 23.10.2008
O istorie care...doare?
     Într-o suita de lamentabile aparitii în emisiunea “ISTORIA CARE DOARE”, la Televiziunea Universitatii Spiru Haret: “ROMÂNIA DE MÂINE”, dl. “profesor dr.” sau...”colonel dr.” Mircea Dogaru (ezitam asupra “calitatii” deoarece apare cu ambele calificari în emisiune; pe de alta parte, în ciuda încercarilor, n-am reusit sa identificam pe INTERNET vreun “CV profesional” al lui Mircea Dogaru) aduce critici fara sens la adresa actualilor sustinatori ai “Dacologiei” si a organizatorului (“din Statele Unite ale Americii”) celor NOUA Congrese de Dacologie care au avut loc pâna în prezent la Bucuresti.
Dl. Mircea Dogaru se lanseaza, cu eroism de Don Quijotte, împotriva unor majore surse istorice, dar pe care - în pofida titlului universitar afisat - dânsul le crede simple mori-de-vânt...
În fond, dincolo de sustinatorii actuali ai “Dacologiei”, cu cine se razboieste zgomotos dl. Mircea Dogaru?
Cu o pleiada de importanti istorici români care s-au straduit sa scoata la lumina componenta dacica (si prin aceasta “central-europeana”!) a radacinii istorice a Românilor!
Stradania este absolut laudabila mai ales dupa “miselia roeslleriana“ si dupa presiunile culturnicilor pro-sovietici care urmareau, vizibil, falsificarea surselor reale ale Istoriei Românilor.
Este evident ca dl. prof.dr. Mircea Dogaru ignora personalitati de marca ale culturii române de la Hasdeu, Eminescu si Nicolae Densusianu la Vasile Pârvan or Constantin Daicoviciu - inclusiv urmasii acestora - si eforturile autohtone (paradoxal: inclusiv chiar ale sale, cum se va vedea!) de a întelege “etajarea istorica“. Este vorba de explicatia care a schitat cu temei cum anume dintr-o “etnie tracica“ (derivata istoric direct, “balcanic”, din ceea ce cercetarea internationala actuala considera a fi fost “leaganul Indo-Europenilor”, posibil: “Pelasgii Danubieni”!?) s-au dezvoltat si diferentiat ÎN TIMP, din Nordul Alpilor si pâna peste Muntii Urali, si mai ales pe cursul Dunarii, “neamuri getice de sorginte tracica”.
În centrul si estul Europei hallstattine acestea au format initiale “ginti” diferentiate în timp, prin: zonele geografice de habitat, prin limba mai mult sau mai putin evoluata (fie spontan, fie în contact cu autohtonii sau cu intruziuni de imigratie), prin obiceiuri si cutume noi si - în timpurile “istorice” (sau consemnate ca atare) - prin entitati politice diferite. Ca le spunem acestor entitati, de la caz la caz: “ regate”, “tinuturi”, “tari” sau “triburi” este la urma urmei, o chestiune de optica personala.
Mai important este însa cum denumesc aceste entitati SURSELE ISTORICE CONSACRATE, respectiv autori recunoscuti de buna istoriografie, cum sunt Herodot, Strabon si Dio Cassius; ne referim la acestia extragând citatele elocvente pentru topica acestui material: “etajul istoric daco-getic” (corespunzator perioadei Dromichaites – Burebista) si “etajul dacic” (corespunzator prezentei Imperiului Roman cu granita la Dunare, pâna la gurile de varsare ale acesteia).
     Am înteles ca dl. dr. Mircea Dogaru este absolvent al cursurilor universitare din perioada în care studiul limbii grecesti vechi nu mai era obligatoriu; si ca are vizibile dificultati în acest sens (daca nu ne înselam, d-sa nu a recunoscut, “i-a scapat” genitivul plural al apartenentei în denumirea “Muntelui Sfânt al... Getilor”, asa cum o grafiaza Strabon: KOGAION-ON = “al Kogaionilor”). Pentru a nu-l pune din nou în dificultate cu reproducerea în greaca veche a citatelor ultra-cunoscute din “ISTORIILE” lui Herodot, o sa alegem o traducere româneasca, pe cât de corecta pe atât de suculenta, cea de la 1647, cu autor necunoscut: “ISTORIE CE VECHE (...) A MARELUI ÎÎNVATATORIU IRODOT...”, manuscris descoperit si publicat în 1900 de Nicolae Iorga.

- Etnia Tracilor este uriasa, dar puternic divizata (“sant osabiti”)
- GETII sunt “dintru Traci”
- În secolul VI BC se afla situati geografic în nordul altor triburi trace, pe malul (sau malurile?) Dunarii
- Se disting, fata de alte semintii trace, ca: “cei mai drepti si mai viteji dintru toti Thrachii”; dar nu numai atât, ci si – semnificativ! - prin legile (pravilele) lor, fiind “niamuri” diferite.
( IV, 93) “ ... Si pana agiunge (“Darie Împarat” = Împaratul persan Darius) ...la Dunare, întai supusa pre Ghetii, cei ce zic ca sant far’ de moarte; pentru ca alalti Trachi s-au dat toti (s-au predat) fara de razboi supt ascultarea lui Darie; iar acestia (“Getii”), stând împotriva, cazura la robie fiind dintru toti Trachii (cei) mai drepti si mai viteji!”...
( V, 3) ...“ Si aceasta limba (etnie) a Thrachilor iaste, afara din (de) Indiani, mai mare decât toate limbile; care daca ar fi supt o ascultare (conducere) ar fi nebiruita si-i foarte tare, dupa cum socotim si noi. Ce pentru aceia sant slabi, pentru ca sant osabiti. Iar numerile (denumirile) lor sant multe, dupa niamurile lor, iar pravilele lor sant tot într-un chip, afara de Ghetes ...).”
Trei secole mai târziu, asadar dupa o perioada de timp care ar putea fi considerata pe drept cuvânt un nou “etaj istoric”, marturia lui Strabon (în “GEOGRAFIA”) ne ajuta substantial în stabilirea raportului disjunctiv Traci – Geti – Daci.
Insistam întru asta, pentru ca aprigul prof.dr. Dogaru întreaba retoric, în emisiunea sa: “DE CE A TREBUIT SA INVENTAM UN “POPOR DAC”?!
Ca sa nu... revendicam Bassarabia, Valea Timocului, ca sa nu revendicam granita noastra fireasca în Vest?!...(!?!?)”
     Si, pentru ca-i declara pe DACI drept “un tribulet, acolo, în Banat” (dl. prof dr. face vizibil o confuzie grosolana între Daci, ca regat al lui Decebal, si tribul Singilor, traitori pe actualul teritoriu al Banatului Sârbesc, care nici macar nu mai faceau parte, propriu-zis, din Regatul lui Decebal!), îi reamintim d-lui prof. dr., cu o transcriere convenabila pentru d-sa: în caractere latine, textul lui Strabon (GEOGRAPHIA, cartea VII):

     3. 1.“ În partea de sud a Germaniei, peste Elba, zona care cuprinde malul fluviului e acum ocupata de Suevi. Alaturi de ei se întinde tara Getilor, la început îngusta (apoi) latura sa sudica se extinde de-a lungul Istrului iar latura cealalta de-a lungul Padurii Hercynice, chiar incluzând o parte a acelor munti; apoi devine mai larga catre nord si se extinde departe pâna la Tirageti...”:

     3.1. ...to de notion meros tęs Germanias to peran tou Albios to men suneches akmęn hupo tôn Soębôn katechetai: eit' euthus hę tôn Getôn sunaptei gę, kat' archas men stenę, paratetamenę tôi Istrôi kata to notion meros, kata de tounantion tęi parôreiai tou Herkuniou drumou, meros ti tôn orôn kai autę katechousa, eita platunetai pros tas arktous mechri Turegetôn;
3.2 Grecii îi considera într-adevar pe Geti ca sunt Traci. Ei ocupau ambele maluri ale Dunarii, la fel ca si Moesienii...
[2] ...hoi toinun Hellęnes tous Getas Thraikas hupelambanon: ôikoun d' eph' hekatera tou Istrou kai houtoi kai hoi Musoi(...)
În foarte cunoscutul pasaj care urmeaza (7.3.5) si în care da detalii despre Zamolxe, Kogaion si Decaineo (Deceneu), pentru a nu fi absolut nicio confuzie (de parca s-ar adresa direct d-lui Dogaru!), Strabo precizeaza de patru ori ca se refera la GETI!:
[5] ...legetai gar tina tôn Getôn onoma Zamolxin douleusai Puthagorai kai tina tôn ouraniôn par' ekeinou mathein, ta de kai par' Aiguptiôn planęthenta kai mechri deuro: epanelthonta d' eis tęn oikeian spoudasthęnai para tois hęgemosi kai tôi ethnei prolegonta tas episęmasias, teleutônta de peisai ton basilea koinônon tęs archęs auton labein hôs ta para tôn theôn exangellein hikanon: kai kat' archas men hierea katastathęnai tou malista timômenou par' autois theou, meta tauta de kai theon prosagoreuthęnai, kai katalabonta antrôdes ti chôrion abaton tois allois entautha diaitasthai, spanion entunchanonta tois ektos plęn tou basileôs kai tôn therapontôn: sumprattein de ton basilea horônta tous anthrôpous prosechontas heautôi polu pleon ę proteron, hôs ekpheronti ta prostagmata kata sumboulęn theôn. touti de to ethos dieteinen achri kai eis hęmas, aei tinos heuriskomenou toioutou to ęthos, hos tôi men basilei sumboulos hupęrche, para de tois Getais ônomazeto theos: kai to oros hupelęphthę hieron, kai prosagoreuousin houtôs: onoma d' autôi Kôgaionon homônumon tôi pararreonti potamôi. kai dę hote Burebistas ęrche tôn Getôn, eph' hon ędę pareskeuasato Kaisar ho theos strateuein, Dekaineos eiche tautęn tęn timęn, kai pôs to tôn empsuchôn apechesthai Puthagoreion tou Zamolxios emeine paradothen.
Localizând vecinii getilor (de observat ca îi diferentiaza de traci si de moesieni), Strabo continua:
(7.3.7) ...”Dar acestia sunt, fara îndoiala, Sciti! Nu erau ei cei care s-au asezat dincolo de Moesieni, de Traci si de Geti: hipelmogii, bautorii de lapte de magarita galaktofagi si abii...? (7)...houtoi d' eisi dępou hoi Skuthai! poteron d' oud' hippęmolgoi ęsan hoi epekeina tôn Musôn, kai Thraikôn, kai Getôn, oude galaktophagoi kai abioi...

     Cât despre Regele Dromichaites – (spre necazul d-lui Dogaru, care-l declara “Dromichete-Tracul”!) – Strabo este de... alta parere: este REGELE GETILOR , ca si nepotul acestuia, Burebista:
(7.3.8) “..Dromichaites care a fost regele GETILOR în timpul diadohilor...”- ... ho te Dromichaitęs kata tous diadochous ęn Getôn basileus:
( 7.3.11) “Boirebista, unul dintre GETI, luând conducerea tribului sau...”- ... Boirebistas anęr Getęs, epistas epi tęn tou ethnous epistasian...
     Si, pentru a clarifica lucrurile cu raportul Daci-Geti, Strabo continua în chiar pasajul urmator (7.3.12):
“..S-a facut, în timpuri stravechi, o alta împartire a acestor popoare existente; asa, unii le spun Daci si ceilalti Geti; Getii se întind înspre marea Neagra si spre est, dar Dacii sunt situati în partea opusa, catre Germania si catre izvoarele Danubiului, care eu cred ca erau denumiti Daci din vremuri mai demult.” gegone de kai allos tęs chôras merismos summenôn ek palaiou: tous men gar Dakous prosagoreuousi tous de Getas, Getas men tous pros ton Ponton keklimenous kai pros tęn heô, Dakous de tous eis tanantia pros tęn Germanian kai tas tou Istrou pęgas, hous oimai Daous kaleisthai to palaion;
Iar unul din criteriile identitatii lor este, crede Strabo, limba:
“...Dacii vorbesc aceeasi limba cu Getii. Getii sunt mai bine cunoscuti printre Greci din pricina frecventelor expeditii de prada pe care ei le fac (de?) pe ambele maluri ale Istrului (...)
...La un moment dat, când Getii si Dacii au crescut la cel mai mare numar al lor, erau în stare sa ridice o armata de 200.000 oameni dar acum au scazut la vreo 40.000, si sunt chiar pe cale sa ajunga supusi ai Romanilor, dar înca nu sunt sub stapânirea acelora bazându-se pe Germani, care sunt inamici ai Romanilor."

     ...homoglôttoi d' eisin hoi Dakoi tois Getais. para men oun tois Hellęsin hoi Getai gnôrizontai mallon dia to sunecheis tas metanastaseis eph' hekatera tou Istrou (...)...auxęthentes d' oun epi pleiston hoi te Getai hoi te Dakoi, hôste kai eikosimuriadas ekpempein strateias, nun hoson eis tettaras muriadas sunestalmenoi tunchanousi, kai engus men hękousi tou hupakouein Rhômaiôn, oupô d' eisin hupocheirioi teleôs dia tas ek tôn Germanôn elpidas polemiôn ontôn tois Rhômaiois.

     Un secol si jumatate mai târziu (un veritabil “alt etaj”, daca socotim ca între timp a avut loc invazia Romana asupra Regatului lui Decebal si ocuparea a circa un sfert din acest teritoriu!), CASSIUS DIO - în a sa “Istoria Romana“- aduce numeroase si valoroase informatii despre Dacii cei... atât de mult urâti, deopotriva: de Romani si de... prof.dr. Mircea Dogaru
Sa retinem dintre aceste informatii doar una, elocventa pentru subiectul nostru, din fragmentul LXVII,6:
“... Numesc aceste semintii DACI, dupa cum se numesc ei însusi, cât si dupa numele folosit de Romani pentru ei, desi nu sunt nestiutor ca anumiti autori greci îi numesc Geti, pe drept sau nu: în ce ma priveste eu stiu ca Getii sunt populatia care traieste la Nord de Hemus (Balcani), în preajma malurilor Istrului”.
     Fata cu asemenea dovezi certificate “istoric”, orice cercetator, oricât de pus pe sotii, ar cadea pe gânduri. Dar nu Dogaru! Dl.prof.dr. Dogaru – preluând cu toptanul (si, semnificativ: fara sa marturiseasca public sursa!..) din amplul studiu “NOI, TRACII” scris de Iosif Constantin Dragan acum o jumatate de secol - devine peste noapte nu numai înfocatul adversar al Congreselor de Dacologie, dar al... însesi paginilor autentificate de istorie.
Potrivit discursului sau, congresele noastre sunt organizate de - si participa international la ele! - citez: “Indivizi care sunt agenti ai serviciilor secrete, din interior si internationale, pseudo-patrioti tâmpiti si baieti buni de internat la Marcuta”!
O astfel de afirmatie insultatoare îl califica pe dl. Mircea Dogaru ca apartinând lumii subterane a mahalalei intelectuale.
Da, noi, membrii societatii “DACIA REVIVAL INTERNATIONAL” si sustinatorii dacologiei din România si din multe alte tari ale lumii apartinem unui serviciu, dar acesta nu este secret, ci este un serviciu pus în slujba adevarului, este efortul continuu de a demonstra ca radacinile poporului român au fost si sunt dace. Iar acesta este un adevar ce nu poate fi sters de pe harta istoriei fiindca ISTORIA ÎNSASI NU POATE FI STEARSA.
     Dupa parerea d-lui colonel Dogaru, nu a existat nimic altceva decât un Popor Trac, întins din Germania pâna în... Egipt, zona în care existau câteva “porecle regionale”, cum ar fi: “teleormaneni”, “giurgiuveni”, “brasoveni”, “baimareni”... Ca si astazi.
Probabil dl. Dogaru de aceea, (neîntelegând SUCCESIUNEA etajelor istorice si drumul de la Traci pâna la noi, care a trecut succesiv prin notiunile de GETI, DACI, VALAHI , ROMÂNI - de aceea, zic, aprecia revista intitulata “VALAHIA” si o ponegrea pe cea intitulata “DACIA MAGAZIN”?!
De unde un ”Regat al Dacilor” - spune dl. Dogaru - când e lucru stiut ca Romanii au trimis peste Dunare cea mai mare armata din istoria lor, ca sa... se rafuiasca, colo, cu un tribulet din... Banat?! ( 120,000 de soldati romani veneau sa se lupte cu…Gaiestiul ?! dupa cunostintele istorice ale d-lui colonel M. Dogaru ).
Dromichaites n-a fost get, a fost TRAC; la fel Burebista. Cât despre Decebal – citez: “Daca va referiti la Dacia lui Decebal, pentru ca respingeti Dacia Romana... (“gura pacatosului adevar graieste!”, n.n.) ...sa luati în calcul Dacia Romana (!), - de ce vreti sa reduceti România actuala la o patrime?
Cu alte cuvinte de ce faceti jocul acelor servicii straine care în vremea ocupatiei sovietice ne-au bagat în cap ca a existat un popor dac care a luptat pentru libertate împotriva navalirii Romane?!” ( Te pomenesti ca Decebal a luptat împotriva Extraterestrilor?... aici, cum se vede, se amesteca – de-a dreptul paranoic - salcia cu telegraful si cu Tour Eiffel; dar discursul era pe sfârsite si luptatorul Trac complet epuizat, ne ”informa” ca... Ierusalimul a fost întemeiat de TRACI, cu trei sute de ani înainte ca “Evreul David” sa-l înfrânga pe...”Tracul Goliath!...).
Arabii sa-si puna pofta-n cui, caci Palestina a fost întemeiata tot de Tracii domnului Tracodogaru!...
Mai asteptam doar sa ne precizeze caror servicii secrete straine apartin Herodot, Strabo si Cassius Dio
     În fata unei atât de acuzate lipse de coerenta, ne întrebam cu seriozitate daca nu cumva articolul [aparut (în limba engleza! pe Internet, semnat “Dr.Mircea Dogaru” (fara “prof.” sau “colonel”), din care reproduc mai jos câteva fragmente ce se bat cap în cap cu opiniile “profesorului” exprimate mai sus] a fost cu adevarat conceput si scris de... cel ce semneaza?! Judecati si dvs.:
(internet,WWW.gk.ro/sarmizegetusa/eng/wariuor.htm)
Citate comentate:
“Tacitus subliniaza ca, în luptele dintre Romani si Traci.... cetatile (Tracilor) erau aparate de numerosi aparatori (...) Acei imaginari (“would-be”! - autorul vroia sa spuna: “erau probabil”!?) nobili, “tarabostii” si pazitorii lor personali care, dupa unificarea statului , au format armata Regelui (Burebista).”
* Fals D-le Dogaru: “termenul TARABOSTES” apare abia în secolul VI AD, - deci la Dio Crysostomus, prin Jordanes; iar armata romana s-a “ciocnit” cu Tracii (din viitoarea Provincie Thracia!) cu... 600 de ani mai devreme, nu in anul 102 A.D. În sase secole “gradele militare si sociale” se schimba sau nu; dar utilizarea unui citat scris dupa sase secole si atribuit “celor vechi”- este un vizibil abuz.
“ Regele macedonean Persaeus (179-168 BC) cumpara alianta Getilor pentru confruntarea sa ultima cu Romanii.”
* Regele Perseus era REGELE TRAC, al viitoarei provincii Romane “THRACIA”. Daca Getii erau Thraci si nu o entitate politica distincta, de ce trebuiau “cumparati” pentru a participa la lupta?!
     * Vorbind despre armata lui Burebista (sec. I BC) - dupa ce ASTAZI pretinde ca Burebista nu era dac! - autorul scrie
“.. Alaturi de “tarabostes”, care formau inima Armatei Regale (a lui Burebista ), populatia barbateasca se alia puternic acestora, gratie spiritului razboinic al Dacilor”
* si... iata Dacii (în aceeasi sintagma cu Getii!), înca din... secolul IV BC!!! :
“... Cea mai mare parte a armatei o forma infanteria, fapt dovedit de relatarile ca Getii pedestrasi care i s-au opus lui Alexandru cel Mare în 335 BC aveau o proportie de 2.5 la 1. Elementul-soc al armatei Dace era grosul infanteriei, formata din luptatori profesionisti”
Pentru a confirma ca se refera la o armata comuna, autorul continua, 10 rânduri mai jos, în acelasi context:
“ Odata statul lui Burebista fiind format, armata Getilor si Dacilor a utilizat flota unita a fortaretelor grecesti de pe coasta de Vest a Marii Negre. ...
(..) Dupa moartea lui Burebista aceste trupe vor forma armata Dacilor Liberi, dupa disparitia (?!!) statului unificat”.
* Nu a “disparut” statul lui Burebista d-le M.Dogaru, ci s-a “dezmembrat” - în 4-5 “regate”!
Revenind: sa fi fost cumva vorba de 4-5 regate DACE, cu o... singura armata, cea colectiva: “ armata Dacilor Liberi”?!
* Despre faptul ca (în contradictie cu ceea ce pretinde în emisiunile “ISTORIA CARE DOARE”), stramosul lui Burebista, regele Dromichaites, ERA nu TRAC, ci ... DAC, aflam sub aceeasi semnatura :
“ Referitor la abilitatea conducatorilor Daci, ni se mentioneaza (în izvoarele istorice) virtutile si priceperile diplomatice ale lui Dromichaites, conducerea si organizarea lui Burebista si întelepciunea lui Duras...”
(...) Priceperea conducatorilor lor, puterea si complexitatea structurii lor militare si adeziunea (populara) i-au facut pe Daci si pe Geti capabili sa opuna o rezistenta încununata de succes triburilor migratoare or armatelor marilor puteri din Lumea Veche.
În istorie ei sunt rememorati drept un popor puternic, care a luptat împotriva Romanilor cu oarecare (?!) succes, si i-a facut pe aceia sa le plateasca tribut.
Fara alte comentarii