Evanghelia unificata - Partea V de Nicolae Kreis publicat la 20.11.2008
Evanghelia unificata - Partea V
     II.
CAP. 10.
ÎNCEPUTUL ACTIVITATII PUBLICE A DOMNULUI IISUS HRISTOS.
Pescuirea minunata. Marturia lui Ioan Botezatorul despre Iisus. Iisus cheama primii sase ucenici. Nunta din Cana Galileii.
1. Lc.4.14. Si Iisus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea si I S-a dus vestea în toate împrejurimile.
2. Lc.4.15. El îi învata în sinagogile lor si era slavit de toti.
3. Lc.5.1. Pe când sedea lânga lacul Ghenezaret si Îl îmbulzea multimea ca sa auda Cuvântul lui Dumnezeu,
4. Lc.5.2. a vazut doua luntri lânga tarm: pescarii coborâsera din ele sa-si spele mrejele.
5. Lc.5.3. Si urcându-Se într-una din ele, care era a lui Simon, l-a rugat s-o departeze putin de la uscat. Si sezând, învata multimile din luntre.
6. Lc.5.4. Iar când a încetat sa vorbeasca, i-a zis lui Simon: "Departeaza-o la adânc si aruncati-va mrejele pentru pescuire !"
7. Lc.5.5. Raspunzând, Simon I-a zis: “Învatatorule, toata noaptea ne-am trudit si n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tau, voi arunca mrejele”.
8. Lc.5.6. Si, facând ei aceasta, au prins multime mare de peste, ca li se rupeau mrejele.
9. Lc.5.7. Au facut semn tovarasilor lor, care erau în cealalta luntre, sa vina sa le ajute. Si venind ei, au umplut amândoua luntrile, încât au început sa se afunde.
10. Lc.5.8. Vazând Simon-Petru aceasta, a cazut la genunchii lui Iisus si I-a zis: "Doamne, iesi de la mine, ca sunt om pacatos".
11. Lc.5.9. Fiindca îl apucase spaima, pe el si pe cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o facusera;

     12. Lc.5.10. tot asa si pe Iacov si pe Ioan, fiii lui Zevedeu, tovarasii lui Simon. Si a zis Iisus catre Simon: "Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni".
13. In.1.29. A doua zi Ioan L-a vazut pe Iisus venind catre el si a zis: «Iata Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridica pacatul lumii.
14. In.1.30. El este Acela despre care am zis: "Dupa mine vine un barbat Care ocupa locul înaintea mea, pentru ca înainte de mine era.
15. In.1.31. Eu nu-L cunosteam, dar tocmai pentru aceasta am venit sa botez cu apa, ca El sa fie aratat lui Israel” ».
16. In.1.32. Si Ioan a marturisit, zicând: «Am vazut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel si ramânând peste El.
17. In.1.33. Eu nu-L cunosteam; dar Cel Ce m-a trimis sa botez cu apa mi-a zis: "Acela peste Care vei vedea Duhul pogorându-Se si ramânând peste El este Cel Ce boteaza cu Duh Sfânt".
18. In.1.34. Si eu am vazut si am marturisit ca Acesta este Fiul lui Dumnezeu».
19. In.1.15. Ioan marturisea despre El si striga, zicând: «El este Acela despre Care am zis: "Cel Ce vine dupa mine este înaintea mea, pentru ca înainte de mine era” ».
20. In.1.35. A doua zi, iarasi statea Ioan cu doi dintre ucenicii lui;
21. In.1.36. si, privindu-L pe Iisus, Care umbla, a zis: "Iata Mielul lui Dumnezeu !"
22. In.1.37. Cei doi ucenici, auzind aceasta, au mers dupa Iisus.
23. In.1.38. Iar Iisus, întorcându-Se si vazându-i ca merg dupa El, le-a zis: "Ce cautati?" Ei I-au raspuns: "Rabbi (care, talmacit*, înseamna: "Învatatorule"), unde locuiesti?"
24. In.1.39. "Veniti si veti vedea", le-a zis El. Ei au mers si au vazut unde locuia; si în ziua aceea au ramas la El; era cam pe la ceasul al zecelea.

     25. In.1.40. Unul dintre cei doi care, auzind cuvintele lui Ioan a mers dupa Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
26. In.1.41. Acesta l-a gasit întâi pe fratele sau, Simon, si i-a zis: "Noi am gasit pe Mesia" (care, talmacit, înseamna Hristos - Unsul Domnului).
27. In.1.42. Si l-a dus la Iisus. Iar Iisus, privind la el, i-a zis: "Tu esti Simon, fiul lui Iona: tu te vei numi Chifa" (care, talmacit, înseamna Petru, adica Piatra).
28. In.1.43. A doua zi Iisus voia sa mearga în Galileea; si, gasindu-l pe Filip, i-a zis: "Urmeaza-Mi!”
29. In.1.44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei si a lui Petru.
30. In.1.45. Filip l-a gasit pe Natanael si i-a zis: "Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege, si proorocii: pe Iisus, fiul lui Iosif, din Nazaret”.
31. In.1.46. Natanael i-a zis: " Poate iesi ceva bun din Nazaret?" "Vino si vezi", i-a raspuns Filip.
32. In.1.47. Iisus l-a vazut pe Natanael venind catre Dânsul si a zis despre el: "Iata, cu adevarat, israelit în care nu este viclesug".
33. In.1.48. Natanael I-a zis: "De unde ma cunosti?" A raspuns Iisus si i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am vazut când erai sub smochin".
34. In.1.49. Natanael I-a raspuns: "Rabbi, Tu esti Fiul lui Dumnezeu, Tu esti Regele lui Israel".
35. In.1.50. Raspunzând, Iisus i-a zis:"Pentru ca ti-am spus ca te-am vazut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea".
36. In.1.51. Si i-a zis: "Adevarul adevarat va spun: de acum, veti vedea cerul deschis si pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se si pogorându-se peste Fiul omului".
37. Mt.4.18.Mc.1.16. Pe când umbla Iisus pe lânga marea Galileii, a vazut doi frati: pe Simon, numit Petru, si pe Andrei, fratele sau, aruncând o mreaja în mare, ca erau pescari.
38. Mc.1.17.Mt.4.19. Si le-a zis Iisus: "Veniti dupa Mine si va voi face pescari de oameni".
39. Mt.4.20.Mc.1.18. Îndata ei, lasându-si mrejele, au mers dupa El.

     40. Mt.4.21.Mc.1.19. De acolo, mergând mai departe, a vazut alti doi frati: pe Iacov, fiul lui Zevedeu, si pe Ioan, fratele lui, care erau într-o luntre împreuna cu tatal lor, Zevedeu, si îsi dregeau mrejele. El i-a chemat.
41. Lc.5.11.Mc.1.20.Mt.4.22. Si îndata ei, tragând luntrea la tarm, l-au lasat pe tatal lor, Zevedeu, în luntre, împreuna cu cei ce lucrau pe plata si, lasând totul, L-au urmat.
42. Mt.9.9. De acolo, Iisus a mers mai departe si a vazut un om, numit Matei, sezând la vama. Si i-a zis: "Urmeaza-Mi!” Omul acela s-a sculat si a mers dupa El.
43. In.2.1. A treia zi s-a facut o nunta în Cana Galileii. Mama lui Iisus era acolo.
44. In.2.2. La nunta a fost invitat si Iisus cu ucenicii Sai.
45. In.2.3. Si, sfârsindu-se vinul, mama lui Iisus a zis catre El: "Nu mai au vin".
46. In.2.4. Iisus i-a raspuns: "Ce ne priveste, femeie, pe Mine si pe tine? Ceasul Meu na sosit înca".
47. In.2.5. Mama Lui le-a zis celor ce slujeau: "Sa faceti orice va va spune".
48. In.2.6. Si erau acolo sase vase de piatra, puse pentru curatirea iudeilor; si în fiecare încapeau câte doi sau trei bati.
49. In.2.7. Zis-a lor Iisus: "Umpleti vasele acestea cu apa". Si le-au umplut pâna sus.
50. In.2.8. Si le-a zis: "Scoateti acum si aduceti nunului". Si i-au adus.
51. In.2.9. Nunul, dupa ce a gustat apa care se facuse vin - el nu stia de unde vine vinul acesta (slujitorii, însa, care scosesera apa, stiau) -, l-a chemat pe mire
52. In.2.10. si i-a zis: "Orice om pune la masa întâi vinul cel bun; si, dupa ce se ametesc, pune pe cel slab; dar tu ai tinut vinul cel bun pâna acum".
53. In.2.11. Acest început al minunilor l-a facut Iisus în Cana Galileii. El Si-a aratat slava Sa si ucenicii Lui au crezut în El.
     CAP. 11. IISUS LA NAZARET SI CAPERNAUM.
Necredinta nazarinenilor. Vindecarea unui demonizat în Capernaum. Chemarea celui de al saptelea ucenic. Ospatul lui Levi.
Vindecarea soacrei lui Petru. Tamaduirea bolnavilor din Capernaum.
1. Mt.13.54.Mc.6.1. Iisus a plecat de acolo si a venit în patria Sa, în cetatea în care a crescut. Ucenicii Lui au mers dupa El.
2. Mc.6.2.Mt.13.54. Si fiind sâmbata, a început sa-i învete în sinagoga. Multi erau uimiti si se mirau, zicând: "Ce fel de întelepciune este aceasta, care i s-a dat? De unde are el întelepciunea aceasta si puterile? Si cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui ?
3. Mc.6.3.Mt.13.55. Nu este el tâmplarul, fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui? Si Iacov, Iosif, Simon si Iuda, nu sunt ei fratii lui?
4. Mt.13.56.Mc.6.3. Si surorile lui nu sunt toate între noi?
Deci, de unde are el toate acestea?" Si gaseau, astfel, motiv de a nu crede într’Însul.
5. Mc.6.4.Mt.13.57. Dar Iisus le-a zis: "Un profet nu este dispretuit decât în patria lui, între rudele Lui si în casa Lui".
6. Mt.13.58.Mc.6.5. Si n-a facut acolo multe minuni din cauza necredintei lor, ci doar Si-a pus mâinile peste câtiva bolnavi si i-a vindecat.
7. Mc.6.6.Mt.13.58. Si Se mira de necredinta lor.
8. In.2.12.Mc.1.21.Lc.4.31. Dupa aceea, S-a pogorât în Capernaum, cetate a Galileii, împreuna cu mama, fratii si ucenici Lui; si acolo n-a ramas multe zile.
9. Mc.1.21.Lc.4.31. Si, în ziua sâmbetei, a intrat îndata în sinagoga si-i învata.
10. Mc.1.22.Lc.4.32. Ei erau uimiti de învatatura Lui, pentru ca El îi învata ca Unul Care are putere, iar nu în felul carturarilor.
11. Lc.4.33.Mc.1.23. În sinagoga se afla un om stapânit de un duh necurat, care a strigat cu glas tare:
12. Lc.4.34.Mc.1.24. "Ce ai cu noi, Iisuse, Nazarinene? Lasa-ne în pace! Ai venit sa ne pierzi? Te stim cine esti: Sfântul lui Dumnezeu".
13. Lc.4.35.Mc.1.25. Dar Iisus l-a certat, zicându-i: "Taci, si iesi din el !"
14. Mc.1.26.Lc.4.35. Si demonul, aruncându-l în mijlocul adunarii si scuturându-l cu putere, a strigat cu glas mare si a iesit din el, fara sa-l vatame în vreun fel. 15. Mc.1.27.Lc.4.36. Si toti s-au înspaimântat si se întrebau între ei, zicând: "Ce este, oare, aceasta? O învatatura noua, cu putere : El porunceste si duhurilor necurate si ele I se supun!”
16. Mc.1.28.Lc.4.37. Si îndata s-a raspândit vestea despre El în tot tinutul Galileii.
17. Lc.4.38.Mc.1.29.Mt.8.14. Si, iesind din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan în casa lui Simon Petru si a lui Andrei.
18. Lc.4.38.Mc.1.30.Mt.8.14. Soacra lui Simon zacea în pat, prinsa de friguri mari si, îndata, au vorbit lui Iisus despre ea si L-au rugat pentru ea. 19. Mc.1.31.Lc.4.39.Mt.8.15. Iar El, vazând-o, S-a apropiat de ea, a luat-o de mâna si a ridicat-o; si îndata au lasat-o frigurile, iar ea a început sa-I slujeasca.

     20. Mc.2.13.Lc.5.27. Si iarasi a iesit la mare si toata multimea venea la El; si El îi învata.
21. Mc.2.14.Lc.5.27. Pe când trecea, a vazut un vames cu numele Levi, fiul lui Alfeu, sezând la vama, si i-a zis: "Urmeza-Mi !"
22. Lc.5.28.Mc.2.14. Iar el, sculându-se, a lasat totul si a mers dupa El.
23. Lc.5.29. Levi I-a facut un ospat mare în casa lui.
24. Mc.2.15.Lc.5.29.Mt.9.10. Si, sezând Iisus la masa în casa lui Levi, o multime de vamesi, de pacatosi si de alti oaspeti, au venit si au sezut si ei la masa cu El si cu ucenicii Lui,
25. Mc.2.15. ca acestia erau multi si mergeau, de obicei, dupa El.
26. Mc.2.16.Lc.5.30.Mt.9.11. Iar carturarii si fariseii cârteau vazându-L ca manânca împreuna cu vamesii si pacatosii si au zis catre ucenicii Lui: "De ce manânca si bea Invatatorul vostru cu vamesii si pacatosii?"
27. Mc.2.17.Lc.5.31.Mt.9.12. Auzind aceasta, Iisus le-a zis: «Nu cei sanatosi au trebuinta de medic, ci cei bolnavi.
28. Mt.9.13.Lc.5.32.Mc.2.17. Duceti-va de învatati ce înseamna: "Mila voiesc, nu jertfa!" Ca n-am venit sa-i chem la pocainta pe drepti, ci pe pacatosi ».
29. Mc.2.18. Ucenicii lui Ioan si ai fariseilor posteau.
30. Mt.9.14.Mc.2.18.Lc.5.33. Ei s-au apropiat de Iisus si I-au zis: "De ce noi si fariseii postim des si facem rugaciuni, pe când ucenicii Tai manânca si beau?"
31. Mt.9.15.Mc.2.19.Lc.5.34. Iisus le-a raspuns: "Pot, oare, sa posteasca nuntasii cât timp Mirele este cu ei? Câta vreme au pe Mire cu ei nu pot posti.
32. Mc.2.20.Mt.9.15.Lc.5.35. Vor veni, însa, zile când Mirele va fi luat de la ei: atunci vor posti în acele zile".
33. Lc.5.36.Mt.9.16.Mc.2.21. Le-a spus si o pilda: «Nimeni nu rupe petic dintr-o haina noua ca sa-l puna la o haina veche:
34. Lc.5.36.Mt.9.16.Mc.2.21. altfel, strica si haina cea noua si nici peticul luat de la ea nu se potriveste la cea veche. Ba, mai mult, peticul cel nou trage de haina cea veche si se face o ruptura mai rea.
35. Lc.5.37.Mt.9.17.Mc.2.22. Si nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou sparge burdufurile si se varsa, iar burdufurile se strica:
36. Lc.5.38.Mt.9.17.Mc.2.22. ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi si se pastreaza amândoua.
37. Lc.5.39. Si nimeni, dupa ce a baut vin vechi, nu voieste vin nou, ca zice: "Este mai bun cel vechi"».
38. Mc.1.32.Mt.8.16.Lc.4.40. Si facându-se seara, dupa asfintitul soarelui, toti cei ce aveau bolnavi atinsi de felurite boli sau posedati de diavol, îi aduceau la El.
39. Mc.1.33. Si toata cetatea era adunata la usa.
40. Mc.1.34.Mt.8.16.Lc.4.40. El a scos duhurile necurate prin cuvânt, iar bolnavii i-a tamaduit punându-Si mâinile peste ei,
41. Mt.8.17. ca sa se împlineasca ce s-a spus prin Isaia, proorocul, care zice: “El neputintele noastre le-a luat si bolile noastre le-a purtat”.
42. Lc.4.41.Mc.1.34. Demonii, care ieseau, Îl cunosteau si strigau: "Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu". Dar El, certându-i, nu-i lasa sa vorbeasca, pentru ca stiau ca El este Hristosul.
43. Mc.1.35.Lc.4.42. A doua zi, sculându-Se dis-de-dimineata, a iesit si S-a dus singur într-un loc pustiu si Se ruga acolo.
44. Lc.4.42. Multimile Îl cautau si, când L-au gasit, voiau sa-L opreasca, sa nu plece de la ei.
45. Lc.4.43. Dar El le-a zis: "Trebuie sa binevestesc Împaratia lui Dumnezeu si altor cetati, fiindca pentru aceasta am fost trimis".
46. Mc.1.36. Simon si cei ce erau cu El s-au dus si ei sa-L caute;
47. Mc.1.37. si, aflându-L, I-au zis: "Toti Te cauta !
” 48. Mc.1.38. Dar El le-a raspuns: "Sa mergem în alta parte, prin cetatile si satele vecine, ca sa propovaduiesc si acolo, fiindca pentru aceasta am venit".
49. Mc.1.39.Lc.4.44. Si a propovaduit în sinagogile lor, prin toata Galileea, alungându-i pe demoni.
     CAP. 12. ALEGEREA CELOR DOISPREZECE APOSTOLI. Numele celor doisprezece apostoli. Vindecarea unui lepros. Faima lui Iisus creste.
1. Lc.6.12.Mc.3.13. În zilele acelea, Iisus S-a suit pe munte sa Se roage; si a petrecut noaptea în rugaciune catre Dumnezeu.
2. Lc.6.13.Mc.3.13. Si, facându-se ziua, a chemat la Sine pe ucenicii Sai si pe cine a vrut, si ei au venit la El.
3. Mc.3.14.Lc.6.13. Si a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca sa fie cu El si sa-i trimita sa propovaduiasca.
4. Mc.3.15. Si le-a dat putere sa vindece bolile si sa scoata demonii.

     5. Mc.3.16.Lc.6.14. Iata cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, caruia i-a pus numele Petru; Andrei, fratele lui;
6. Mc.3.17.Lc.6.14. Iacov, fiul lui Zevedeu si Ioan, fratele lui, carora le-a pus numele Boanerghes, care, talmacit, înseamna: "Fiii tunetului";

     7. Mc.3.18.Lc.6.14. Filip; Bartolomeu;
8. Lc.6.15.Mc.3.18. Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Simon, Cananitul, numit Zilotul;
9. Lc.6.16.Mc.3.18. Iuda, fiul lui Iacov, zis Tadeu;

     10. Mc.3.19. Lc.6.16. si Iuda din Cariot, care a devenit tradator si L-a vândut.
11. Mt.8.1. Si coborându-Se El de pe munte, multimi numeroase au mers dupa El.
12. Mt.8.2.Lc.5.12.Mc.1.40. Si a fost ca, pe când era într-una din cetati, iata, un om plin de lepra, cum L-a vazut, s-a apropiat de El, I s-a închinat, cazând în genunchi înaintea Lui, si L-a rugat, zicând: "Doamne, daca voiesti, poti sa ma curatesti".
13. Mc.1.41.42.Mt.8.3.Lc.5.13. Lui Iisus I S-a facut mila si, întinzând mâna, S-a atins de el, zicându-i: "Voiesc, curateste-te!" Si, pe când îi vorbea El, l-a lasat lepra si a fost curatit.
14. Mc.1.43. Si alungându-l, i-a poruncit cu asprime,
15. Mc.1.44.Mt.8.4.Lc.5.14. zicându-i: “Pleaca numaidecât si ia seama sa nu spui nimanui nimic, ci du-te de te arata preotului, aducând pentru curatirea ta darul rânduit de Moise, ca marturie pentru ei”.
16. Mc.1.45. Dar el, iesind, a început sa raspândeasca vestea, încât Iisus nu mai putea sa intre pe fata în nici o cetate, ci statea afara, în locuri pustii; si veneau la El din toate partile.
17. Lc.5.15. Si vestea despre El se raspândea tot mai mult si multimi multe se adunau sa-L asculte si sa se vindece de bolile lor.
18. Lc.5.16. Iar El Se retragea în locuri pustii si Se ruga.