Evanghelia unificata - Partea VI de Nicolae Kreis publicat la 21.11.2008
Evanghelia unificata - Partea VI
     IOAN BOTEZATORUL, SOLUL LUI DUMNEZEU, PREGATESTE CALEA DOMNULUI ÎN PUSTIE.
Ioan propovaduieste botezul pocaintei, dând învataturi poporului, functionarilor publici, ostasilor si liderilor spirituali. Ioan Botezatorul face cunoscut ca nu este el Hristosul si anunta venirea iminenta a lui Mesia.
1. Mc.1.1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
2. Lc.3.1. În anul al cinsprezecelea al domniei cezarului Tiberiu, - pe când Pilat din Pont era procurator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei si al Trahonitei, Lisania, tetrarh al Abilenei,
3. Lc.3.2. si în zilele arhiereilor Hanan si Caiafa,
4. In.1.6. fost-a om trimis de la Dumnezeu: numele lui era Ioan.
5. Lc.3.2. Si Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.
6. Lc.3.3.Mt.3.1.Mc.1.4. Si Ioan Botezatorul a venit în pustia Iudeii din împrejurimile Iordanului, propovaduind si botezând cu botezul pocaintei, spre iertarea pacatelor,
7. Mc.1.2. precum este scris în proorocul Isaia: «Iata, Eu trimit înaintea fetei Tale pe îngerul Meu, care Îti va pregati calea...”.
8. Mt.3.3.Mc.1.3.Lc.3.4. Ioan este acela despre care Isaia a scris în carte, zicând: «Iata glasul celui ce striga în pustie: "Pregatiti calea Domnului, drepte faceti cararile Lui.
9. Lc.3.5. Orice vale, orice munte si orice deal vor fi nivelate, cele strâmbe se vor îndrepta si caile zgrunturoase se vor netezi;
10. Lc.3.6. si toata faptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu"».
11. Mt.3.4.Mc.1.6. Ioan purta îmbracaminte din par de camila, era încins împrejurul mijlocului cu cingatoare de piele si se hranea cu lacuste si miere salbatica.
12. Mt.3.5.Mc.1.5. Atunci au iesit la el toti locuitorii din Ierusalim, din toata Iudeea si împrejurimile Iordanului
13. Mt.3.6.Mc.1.5. si, marturisindu-si pacatele, erau botezati de el în Iordan.
14. Mt.3.2. El le zicea: "Pocaiti-va, ca s-a apropiat Împaratia cerurilor !"
15. Lc.3.10. Si multimile îl întrebau, zicând: "Ce trebuie sa facem, deci ?"
16. Lc.3.11. Iar el, raspunzând, le zicea: "Cine are doua haine sa împarta cu cine n-are niciuna; si cine are de mâncare, sa faca la fel”.
17. Lc.3.12. Au venit si vamesii sa fie botezati si i-au zis: "Învatatorule, noi ce trebuie sa facem?"
18. Lc.3.13. El le-a raspuns: "Sa nu cereti nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit sa luati”.
19. Lc.3.14. Si-l întrebau si ostasii, zicând: "Dar noi ce trebuie sa facem?" El le-a zis: "Sa nu asupriti, nici sa învinuiti pe cineva pe nedrept si sa va multumiti cu lefurile voastre".
20. Mt.3.7.Lc.3.7. Dar vazând pe multi dintre farisei si saduchei ca vin sa primeasca botezul lui, le-a zis: «Pui de vipere, cine v-a învatat sa fugiti de mânia ce va sa fie ?
21. Mt.3.8.Lc.3.8. Faceti, deci, roade vrednice de pocainta;
22. Mt.3.9.Lc.3.8. si sa nu va amagiti gândind în sinea voastra si zicând: ‘Avem ca tata pe Avraam’, caci va spun ca Dumnezeu din pietrele acestea poate sa ridice fii lui Avraam.
23. Mt.3.10.Lc.3.9. Iata, securea sta la radacina pomilor: deci, orice pom care nu face roada buna se taie si se arunca în foc ».
24. In.1.7. Ioan a venit ca martor, sa marturiseasca despre Lumina, pentru ca toti sa creada prin el.

     25. In.1.8. Nu era el Lumina, ci sa marturiseasca despre Lumina.
26. Lc.3.15. Fiindca poporul era în asteptare si toti se întrebau în inimile lor despre Ioan, daca nu cumva este el Hristosul,
27. In.1.19. iata marturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoti si leviti sa-l întrebe: "Tu cine esti ?"
28. In.1.20. El a recunoscut si n-a tagaduit: a marturisit, zicând: “Nu sunt eu Hristosul”.
29. In.1.21. Si ei l-au întrebat: "Dar cine esti? Esti Ilie?" Si el a zis: "Nu sunt." "Esti Proorocul?" Si el a raspuns: "Nu."
30. In.1.22. Deci i-au zis: "Cine esti? Ca sa dam raspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuti ?"
31. In.1.23. El a zis: «Eu sunt glasul celui ce striga în pustie: "Îndreptati calea Domnului", cum a zis Isaia, proorocul ».
32. In.1.24. Trimisii erau dintre farisei.
33. In.1.25. Ei l-au întrebat iarasi: "Atunci de ce botezi daca nu esti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul ?"
34. Mc.1.8.Mt.3.11.In.1.26.Lc.3.16. Ioan le-a raspuns tuturor, zicând: „Eu v-am botezat cu apa, spre pocainta;
35. In.1.26,27.Mt.3.11.Mc.1.7.Lc.3.16. dar dupa mine vine Unul Care este înaintea mea, pentru ca înainte de mine era; El este în mijlocul vostru, dar voi nu-L stiti; este mai tare decât mine si eu nu sunt vrednic, plecându-ma, sa-I dezleg cureaua încaltamintei si sa-I duc încaltamintea.
36. Mc.1.8.Mt.3.11.Lc.3.16. El va va boteza cu Duh Sfânt si cu foc.
37. Mt.3.12.Lc.3.17. Acela are lopata în mâna: El Îsi va curati aria în întregime si va strânge grâul în hambarul Sau, iar pleava o va arde în foc nestins”.
38. Lc.3.18. Astfel propovaduia Ioan Evanghelia si-i dadea poporului multe alte îndemnuri.
39. In.1.28. Acestea s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
     CAP. 8
BOTEZUL, POSTUL SI ISPITIREA FIULUI LUI DUMNEZEU
1. Lc.3.21.Mt.3.13.Mc.1.9. În vremea aceea, dupa ce s-a botezat tot poporul, a venit si Iisus din Nazaretul Galileii la Ioan sa fie botezat de el în Iordan.
2. Mt.3.14. Ioan, însa, Îl oprea, zicând: "Eu am trebuinta sa fiu botezat de Tine si Tu vii la mine?...”
3. Mt.3.15. Iisus, raspunzând, i-a zis: "Lasa acum, ca asa se cuvine sa împlinim toata dreptatea”. Atunci Ioan L-a lasat.
4. Mt.3.16.Lc.3.21.Mc.1.10. Dupa ce a fost botezat, Iisus a iesit îndata din apa si Se ruga. Si, iata, cerurile s-au deschis
5. Mt.3.16.Lc.3.22.Mc.1.10. si S-a vazut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip trupesc, ca un porumbel, si venind peste El.
6. Mc.1.11.Lc.3.22.Mt.3.17. Si glas s-a auzit din cer, graind si zicând: "Tu esti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit !”
7. Lc.4.1.Mt.4.1.Mc.1.12. Si Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan
8.Lc.4.1.Mc.1.13.Mt.4.1. si a fost dus de Duhul în pustie, ca sa fie ispitit de satana timp de patruzeci de zile;
9. Mc.1.13. si era împreuna cu fiarele salbatice.
10. Mt.4.2.Lc.4.2. A postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti. N-a mâncat nimic în zilele acelea si, sfârsindu-se ele, a flamânzit.
11. Mt.4.3.Lc.4.3. Ispititorul s-a apropiat si I-a zis: "Daca esti tu Fiul lui Dumnezeu, zi-i pietrei acesteia sa se faca pâine".
12. Mt.4.4.Lc.4.4. Raspunsu-i-a Iisus: «Scris este: "Omul nu traieste numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. "».
13. Lc.4.5.Mt.4.8. Si suindu-L diavolul pe un munte foarte înalt, I-a aratat într-o clipa toate împaratiile lumii si slava lor
14. Lc.4.6.Mt.4.9. si I-a zis: "Tie îti voi da toata stapânirea si slava acestor împaratii, caci mie mi-a fost data si eu o dau cui voiesc:
15. Lc.4.7.Mt.4.9. deci, daca vei cadea înaintea mea si te vei închina mie, toate acestea ti le voi da tie".
16. Lc.4.8. Mt.4.10. Raspunzând, Iisus i-a zis: «Înapoia Mea, satano! Ca scris este: "Domnului, Dumnezeului tau, sa te închini si numai Lui sa-I slujesti"».
17. Mt.4.5.Lc.4.9. Atunci diavolul L-a dus în Ierusalim, în sfânta cetate, L-a asezat pe aripa templului si I-a zis: «Daca esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-te jos de aici,
18. Lc.4.10.Mt.4.6. ca scris este: "Îngerilor Sai va porunci pentru tine sa te pazeasca 19. Lc.4.11.Mt.4.6. si ei te vor purta pe mâini, ca nu cumva sa-ti izbesti piciorul de piatra".
20. Mt.4.7.Lc.4.12. Raspunsu-i-a Iisus: «De alta parte este scris: "Sa nu ispitesti pe Domnul, Dumnezeul tau"».
21. Lc.4.13.Mt.4.11.Mc.1.13. Dupa ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul L-a lasat si a plecat de la El pâna la o vreme. Si, iata, îngerii s-au apropiat de El si-L slujeau.
     CAP. 9
CARTEA NEAMULUI LUI IISUS HRISTOS
Genealogia dupa Matei si dupa Luca.
1. Mt.1.1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
2. Mt.1.2. Din Avraam s-a nascut Isaac; din Isaac s-a nascut Iacov; din Iacov s-a nascut Iuda si fratii lui;
3. Mt.1.3. din Iuda si Tamar s-a nascut Fares si Zara; din Fares s-a nascut Esrom; din Esrom s-a nascut Aram;
4. Mt.1.4. din Aram s-a nascut Aminadab; din Aminadab s-a nascut Naason; din Naason s-a nascut Salmon;
5. Mt.1.5. din Salmon si Rahav s-a nascut Boaz; din Boaz si Rut s-a nascut Obed; din Obed s-a nascut Iesei;
6. Mt.1.6. din Iesei s-a nascut David, regele; din regele David si vaduva lui Urie s-a nascut Solomon;
7. Mt.1.7. din Solomon s-a nascut Roboam; din Roboam s-a nascut Abia; din Abia s-a nascut Asa;
8. Mt.1.8. din Asa s-a nascut Iosafat; din Iosafat s-a nascut Ioram; din Ioram s-a nascut Ozia;
9. Mt.1.9. din Ozia s-a nascut Ioatam; din Ioatam s-a nascut Ahaz; din Ahaz s-a nascut Ezechia;
10. Mt.1.10. din Ezechia s-a nascut Manase; din Manase s-a nascut Amon; din Amon s-a nascut Iosia;
11. Mt.1.11. din Iosia s-a nascut Iehonia si fratii lui, pe vremea deportarii în Babilon.
12. Mt.1.12. Dupa deportarea în Babilon, din Iehonia s-a nascut Salatiel; din Salatiel sa nascut Zorobabel;
13. Mt.1.13. din Zorobabel s-a nascut Abiud; din Abiud s-a nascut Eliachim; din Eliachim s-a nascut Azor;
14. Mt.1.14. din Azor s-a nascut Sadoc; din Sadoc s-a nascut Achim; din Achim s-a nascut Eliud;
15. Mt.1. 15. din Eliud s-a nascut Eleazar; din Eleazar s-a nascut Matan; din Matan s-a nascut Iacov;
16. Mt.1.16. din Iacov s-a nascut Iosif, barbatul Mariei, din care S-a nascut Iisus, Care Se numeste Hristos.
17. Mt.1.17. Asadar, de la Avraam pâna la David sunt paisprezece generatii de toate; de la David pâna la deportarea în Babilon sunt paisprezece generatii si de la deportarea în Babilon pâna la Hristos sunt paisprezece generatii.
18. Lc.3.23. Si Iisus era ca de treizeci de ani când a început; si era, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli,
19. Lc.3.24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
20. Lc.3.25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
21. Lc.3.26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosif, fiul lui Iuda,
22. Lc.3.27. fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
23. Lc.3.28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
24. Lc.3.29. fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
25. Lc.3.30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
26. Lc.3.31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
27. Lc.3.32. fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
28. Lc.3.33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
29. Lc.3.34. fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor,
30. Lc.3.35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
31. Lc.3.36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
32. Lc.3.37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Malaleel, fiul lui Cainan,
33. Lc.3.38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
     CAP. 10.
ÎNCEPUTUL ACTIVITATII PUBLICE A DOMNULUI IISUS HRISTOS.
Pescuirea minunata. Marturia lui Ioan Botezatorul despre Iisus. Iisus cheama primii sase ucenici. Nunta din Cana Galileii.
1. Lc.4.14. Si Iisus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea si I S-a dus vestea în toate împrejurimile.
2. Lc.4.15. El îi învata în sinagogile lor si era slavit de toti.
3. Lc.5.1. Pe când sedea lânga lacul Ghenezaret si Îl îmbulzea multimea ca sa auda Cuvântul lui Dumnezeu,
4. Lc.5.2. a vazut doua luntri lânga tarm: pescarii coborâsera din ele sa-si spele mrejele.
5. Lc.5.3. Si urcându-Se într-una din ele, care era a lui Simon, l-a rugat s-o departeze putin de la uscat. Si sezând, învata multimile din luntre.
6. Lc.5.4. Iar când a încetat sa vorbeasca, i-a zis lui Simon: "Departeaza-o la adânc si aruncati-va mrejele pentru pescuire !"
7. Lc.5.5. Raspunzând, Simon I-a zis: “Învatatorule, toata noaptea ne-am trudit si nam prins nimic; dar, la cuvântul Tau, voi arunca mrejele”.
8. Lc.5.6. Si, facând ei aceasta, au prins multime mare de peste, ca li se rupeau mrejele.
9. Lc.5.7. Au facut semn tovarasilor lor, care erau în cealalta luntre, sa vina sa le ajute. Si venind ei, au umplut amândoua luntrile, încât au început sa se afunde.
10. Lc.5.8. Vazând Simon-Petru aceasta, a cazut la genunchii lui Iisus si I-a zis: "Doamne, iesi de la mine, ca sunt om pacatos".
11. Lc.5.9. Fiindca îl apucase spaima, pe el si pe cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o facusera;
12. Lc.5.10. tot asa si pe Iacov si pe Ioan, fiii lui Zevedeu, tovarasii lui Simon. Si a zis Iisus catre Simon: "Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni".
13. In.1.29. A doua zi Ioan L-a vazut pe Iisus venind catre el si a zis: «Iata Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridica pacatul lumii.
14. In.1.30. El este Acela despre care am zis: "Dupa mine vine un barbat Care ocupa locul înaintea mea, pentru ca înainte de mine era.
15. In.1.31. Eu nu-L cunosteam, dar tocmai pentru aceasta am venit sa botez cu apa, ca El sa fie aratat lui Israel” ».
16. In.1.32. Si Ioan a marturisit, zicând: «Am vazut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel si ramânând peste El.
17. In.1.33. Eu nu-L cunosteam; dar Cel Ce m-a trimis sa botez cu apa mi-a zis: "Acela peste Care vei vedea Duhul pogorându-Se si ramânând peste El este Cel Ce boteaza cu Duh Sfânt".
18. In.1.34. Si eu am vazut si am marturisit ca Acesta este Fiul lui Dumnezeu».
19. In.1.15. Ioan marturisea despre El si striga, zicând: «El este Acela despre Care am zis: "Cel Ce vine dupa mine este înaintea mea, pentru ca înainte de mine era” ».
20. In.1.35. A doua zi, iarasi statea Ioan cu doi dintre ucenicii lui;
21. In.1.36. si, privindu-L pe Iisus, Care umbla, a zis: "Iata Mielul lui Dumnezeu !"
22. In.1.37. Cei doi ucenici, auzind aceasta, au mers dupa Iisus.
23. In.1.38. Iar Iisus, întorcându-Se si vazându-i ca merg dupa El, le-a zis: "Ce cautati?" Ei I-au raspuns: "Rabbi (care, talmacit*, înseamna: "Învatatorule"), unde locuiesti?"
24. In.1.39. "Veniti si veti vedea", le-a zis El. Ei au mers si au vazut unde locuia; si în ziua aceea au ramas la El; era cam pe la ceasul al zecelea.
25. In.1.40. Unul dintre cei doi care, auzind cuvintele lui Ioan a mers dupa Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
26. In.1.41. Acesta l-a gasit întâi pe fratele sau, Simon, si i-a zis: "Noi am gasit pe Mesia" (care, talmacit, înseamna Hristos* - Unsul Domnului).
27. In.1.42. Si l-a dus la Iisus. Iar Iisus, privind la el, i-a zis: "Tu esti Simon, fiul lui Iona: tu te vei numi Chifa*" (care, talmacit, înseamna Petru*, adica Piatra).
28. In.1.43. A doua zi Iisus voia sa mearga în Galileea; si, gasindu-l pe Filip, i-a zis: "Urmeaza-Mi!” 29. In.1.44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei si a lui Petru.
30. In.1.45. Filip l-a gasit pe Natanael si i-a zis: "Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege, si proorocii: pe Iisus, fiul lui Iosif, din Nazaret”.
31. In.1.46. Natanael i-a zis: " Poate iesi ceva bun din Nazaret?" "Vino si vezi", i-a raspuns Filip.
32. In.1.47. Iisus l-a vazut pe Natanael venind catre Dânsul si a zis despre el: "Iata, cu adevarat, israelit în care nu este viclesug". 34. In.1.49. Natanael I-a raspuns: "Rabbi, Tu esti Fiul lui Dumnezeu, Tu esti Regele lui Israel".
35. In.1.50. Raspunzând, Iisus i-a zis:"Pentru ca ti-am spus ca te-am vazut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea".
36. In.1.51. Si i-a zis: "Adevarul adevarat va spun: de acum, veti vedea cerul deschis si pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se si pogorându-se peste Fiul omului".
37. Mt.4.18.Mc.1.16. Pe când umbla Iisus pe lânga marea Galileii, a vazut doi frati: pe Simon, numit Petru, si pe Andrei, fratele sau, aruncând o mreaja în mare, ca erau pescari.
38. Mc.1.17.Mt.4.19. Si le-a zis Iisus: "Veniti dupa Mine si va voi face pescari de oameni".
39. Mt.4.20.Mc.1.18. Îndata ei, lasându-si mrejele, au mers dupa El.
40. Mt.4.21.Mc.1.19. De acolo, mergând mai departe, a vazut alti doi frati: pe Iacov, fiul lui Zevedeu, si pe Ioan, fratele lui, care erau într-o luntre împreuna cu tatal lor, Zevedeu, si îsi dregeau mrejele. El i-a chemat.
41. Lc.5.11.Mc.1.20.Mt.4.22. Si îndata ei, tragând luntrea la tarm, l-au lasat pe tatal lor, Zevedeu, în luntre, împreuna cu cei ce lucrau pe plata si, lasând totul, L-au urmat.

     42. Mt.9.9. De acolo, Iisus a mers mai departe si a vazut un om, numit Matei, sezând la vama. Si i-a zis: "Urmeaza-Mi!” Omul acela s-a sculat si a mers dupa El.
43. In.2.1. A treia zi s-a facut o nunta în Cana Galileii. Mama lui Iisus era acolo. 44. In.2.2. La nunta a fost invitat si Iisus cu ucenicii Sai.
45. In.2.3. Si, sfârsindu-se vinul, mama lui Iisus a zis catre El: "Nu mai au vin".
46. In.2.4. Iisus i-a raspuns: "Ce ne priveste, femeie, pe Mine si pe tine? Ceasul Meu na sosit înca".
47. In.2.5. Mama Lui le-a zis celor ce slujeau: "Sa faceti orice va va spune".
48. In.2.6. Si erau acolo sase vase de piatra, puse pentru curatirea iudeilor; si în fiecare încapeau câte doi sau trei bati.
49. In.2.7. Zis-a lor Iisus: "Umpleti vasele acestea cu apa". Si le-au umplut pâna sus. 50. In.2.8. Si le-a zis: "Scoateti acum si aduceti nunului". Si i-au adus.
51. In.2.9. Nunul, dupa ce a gustat apa care se facuse vin - el nu stia de unde vine vinul acesta (slujitorii, însa, care scosesera apa, stiau) -, l-a chemat pe mire
52. In.2.10. si i-a zis: "Orice om pune la masa întâi vinul cel bun; si, dupa ce se ametesc, pune pe cel slab; dar tu ai tinut vinul cel bun pâna acum".
53. In.2.11. Acest început al minunilor l-a facut Iisus în Cana Galileii. El Si-a aratat slava Sa si ucenicii Lui au crezut în El.
     CAP. 11.
IISUS LA NAZARET SI CAPERNAUM.
Necredinta nazarinenilor. Vindecarea unui demonizat în Capernaum. Chemarea celui de al saptelea ucenic. Ospatul lui Levi. Vindecarea soacrei lui Petru. Tamaduirea bolnavilor din Capernaum.
1. Mt.13.54.Mc.6.1. Iisus a plecat de acolo si a venit în patria Sa, în cetatea în care a crescut. Ucenicii Lui au mers dupa El.
2. Mc.6.2.Mt.13.54. Si fiind sâmbata, a început sa-i învete în sinagoga. Multi erau uimiti si se mirau, zicând: "Ce fel de întelepciune este aceasta, care i s-a dat? De unde are el întelepciunea aceasta si puterile? Si cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui ?
3. Mc.6.3.Mt.13.55. Nu este el tâmplarul, fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui? Si Iacov, Iosif, Simon si Iuda, nu sunt ei fratii lui?
4. Mt.13.56.Mc.6.3. Si surorile lui nu sunt toate între noi? Deci, de unde are el toate acestea?" Si gaseau, astfel, motiv de a nu crede într’Însul.
5. Mc.6.4.Mt.13.57. Dar Iisus le-a zis: "Un profet nu este dispretuit decât în patria lui, între rudele Lui si în casa Lui".
6. Mt.13.58.Mc.6.5. Si n-a facut acolo multe minuni din cauza necredintei lor, ci doar Si-a pus mâinile peste câtiva bolnavi si i-a vindecat.
7. Mc.6.6.Mt.13.58. Si Se mira de necredinta lor.
8. In.2.12.Mc.1.21.Lc.4.31. Dupa aceea, S-a pogorât în Capernaum, cetate a Galileii, împreuna cu mama, fratii si ucenici Lui; si acolo n-a ramas multe zile.
9. Mc.1.21.Lc.4.31. Si, în ziua sâmbetei, a intrat îndata în sinagoga si-i învata.
10. Mc.1.22.Lc.4.32. Ei erau uimiti de învatatura Lui, pentru ca El îi învata ca Unul Care are putere, iar nu în felul carturarilor.
11. Lc.4.33.Mc.1.23. În sinagoga se afla un om stapânit de un duh necurat, care a strigat cu glas tare:
12. Lc.4.34.Mc.1.24. "Ce ai cu noi, Iisuse, Nazarinene? Lasa-ne în pace! Ai venit sa ne pierzi? Te stim cine esti: Sfântul lui Dumnezeu".
13. Lc.4.35.Mc.1.25. Dar Iisus l-a certat, zicându-i: "Taci, si iesi din el !"
14. Mc.1.26.Lc.4.35. Si demonul, aruncându-l în mijlocul adunarii si scuturându-l cu putere, a strigat cu glas mare si a iesit din el, fara sa-l vatame în vreun fel.
15. Mc.1.27.Lc.4.36. Si toti s-au înspaimântat si se întrebau între ei, zicând: "Ce este, oare, aceasta? O învatatura noua, cu putere : El porunceste si duhurilor necurate si ele I se supun!”
16. Mc.1.28.Lc.4.37. Si îndata s-a raspândit vestea despre El în tot tinutul Galileii.
17. Lc.4.38.Mc.1.29.Mt.8.14. Si, iesind din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan în casa lui Simon Petru si a lui Andrei.
18. Lc.4.38.Mc.1.30.Mt.8.14. Soacra lui Simon zacea în pat, prinsa de friguri mari si, îndata, au vorbit lui Iisus despre ea si L-au rugat pentru ea.
19. Mc.1.31.Lc.4.39.Mt.8.15. Iar El, vazând-o, S-a apropiat de ea, a luat-o de mâna si a ridicat-o; si îndata au lasat-o frigurile, iar ea a început sa-I slujeasca.
20. Mc.2.13.Lc.5.27. Si iarasi a iesit la mare si toata multimea venea la El; si El îi învata.
21. Mc.2.14.Lc.5.27. Pe când trecea, a vazut un vames cu numele Levi, fiul lui Alfeu, sezând la vama, si i-a zis: "Urmeza-Mi !"
22. Lc.5.28.Mc.2.14. Iar el, sculându-se, a lasat totul si a mers dupa El.
23. Lc.5.29. Levi I-a facut un ospat mare în casa lui.
24. Mc.2.15.Lc.5.29.Mt.9.10. Si, sezând Iisus la masa în casa lui Levi, o multime de vamesi, de pacatosi si de alti oaspeti, au venit si au sezut si ei la masa cu El si cu ucenicii Lui
25. Mc.2.15. ca acestia erau multi si mergeau, de obicei, dupa El.
26. Mc.2.16.Lc.5.30.Mt.9.11. Iar carturarii si fariseii cârteau vazându-L ca manânca împreuna cu vamesii si pacatosii si au zis catre ucenicii Lui: "De ce manânca si bea Invatatorul vostru cu vamesii si pacatosii?"
27. Mc.2.17.Lc.5.31.Mt.9.12. Auzind aceasta, Iisus le-a zis: «Nu cei sanatosi au trebuinta de medic, ci cei bolnavi.
28. Mt.9.13.Lc.5.32.Mc.2.17. Duceti-va de învatati ce înseamna: "Mila voiesc, nu jertfa!" Ca n-am venit sa-i chem la pocainta pe drepti, ci pe pacatosi ».
29. Mc.2.18. Ucenicii lui Ioan si ai fariseilor posteau.
30. Mt.9.14.Mc.2.18.Lc.5.33. Ei s-au apropiat de Iisus si I-au zis: "De ce noi si fariseii postim des si facem rugaciuni, pe când ucenicii Tai manânca si beau?"
31. Mt.9.15.Mc.2.19.Lc.5.34. Iisus le-a raspuns: "Pot, oare, sa posteasca nuntasii cât timp Mirele este cu ei? Câta vreme au pe Mire cu ei nu pot posti.
32. Mc.2.20.Mt.9.15.Lc.5.35. Vor veni, însa, zile când Mirele va fi luat de la ei: atunci vor posti în acele zile".
33. Lc.5.36.Mt.9.16.Mc.2.21. Le-a spus si o pilda: «Nimeni nu rupe petic dintr-o haina noua ca sa-l puna la o haina veche:
34. Lc.5.36.Mt.9.16.Mc.2.21. altfel, strica si haina cea noua si nici peticul luat de la ea nu se potriveste la cea veche. Ba, mai mult, peticul cel nou trage de haina cea veche si se face o ruptura mai rea
35. Lc.5.37.Mt.9.17.Mc.2.22. Si nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou sparge burdufurile si se varsa, iar burdufurile se strica:
36. Lc.5.38.Mt.9.17.Mc.2.22. ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi si se pastreaza amândoua.
37. Lc.5.39. Si nimeni, dupa ce a baut vin vechi, nu voieste vin nou, ca zice: "Este mai bun cel vechi"».
38. Mc.1.32.Mt.8.16.Lc.4.40. Si facându-se seara, dupa asfintitul soarelui, toti cei ce aveau bolnavi atinsi de felurite boli sau posedati de diavol, îi aduceau la El.
39. Mc.1.33. Si toata cetatea era adunata la usa.
40. Mc.1.34.Mt.8.16.Lc.4.40. El a scos duhurile necurate prin cuvânt, iar bolnavii i-a tamaduit punându-Si mâinile peste ei,
41. Mt.8.17. ca sa se împlineasca ce s-a spus prin Isaia, proorocul, care zice: “El neputintele noastre le-a luat si bolile noastre le-a purtat”.
42. Lc.4.41.Mc.1.34. Demonii, care ieseau, Îl cunosteau si strigau: "Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu". Dar El, certându-i, nu-i lasa sa vorbeasca, pentru ca stiau ca El este Hristosul.
43. Mc.1.35.Lc.4.42. A doua zi, sculându-Se dis-de-dimineata, a iesit si S-a dus singur într-un loc pustiu si Se ruga acolo.
44. Lc.4.42. Multimile Îl cautau si, când L-au gasit, voiau sa-L opreasca, sa nu plece de la ei.
45. Lc.4.43. Dar El le-a zis: "Trebuie sa binevestesc Împaratia lui Dumnezeu si altor cetati, fiindca pentru aceasta am fost trimis".
46. Mc.1.36. Simon si cei ce erau cu El s-au dus si ei sa-L caute;
47. Mc.1.37. si, aflându-L, I-au zis: "Toti Te cauta !”
48. Mc.1.38. Dar El le-a raspuns: "Sa mergem în alta parte, prin cetatile si satele vecine, ca sa propovaduiesc si acolo, fiindca pentru aceasta am venit"
49. Mc.1.39.Lc.4.44. Si a propovaduit în sinagogile lor, prin toata Galileea, alungându-i pe demoni.
     CAP. 12.
ALEGEREA CELOR DOISPREZECE APOSTOLI.
Numele celor doisprezece apostoli. Vindecarea unui lepros. Faima lui Iisus creste.
1. Lc.6.12.Mc.3.13. În zilele acelea, Iisus S-a suit pe munte sa Se roage; si a petrecut noaptea în rugaciune catre Dumnezeu.
2. Lc.6.13.Mc.3.13. Si, facându-se ziua, a chemat la Sine pe ucenicii Sai si pe cine a vrut, si ei au venit la El.
3. Mc.3.14.Lc.6.13. Si a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca sa fie cu El si sa-i trimita sa propovaduiasca.
4. Mc.3.15. Si le-a dat putere sa vindece bolile si sa scoata demonii.
5. Mc.3.16.Lc.6.14. Iata cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, caruia i-a pus numele Petru; Andrei, fratele lui;
6. Mc.3.17.Lc.6.14. Iacov, fiul lui Zevedeu si Ioan, fratele lui, carora le-a pus numele Boanerghes, care, talmacit, înseamna: "Fiii tunetului";
7. Mc.3.18.Lc.6.14. Filip; Bartolomeu;
8. Lc.6.15.Mc.3.18. Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Simon, Cananitul, numit Zilotul;
9. Lc.6.16.Mc.3.18. Iuda, fiul lui Iacov, zis Tadeu; 10. Mc.3.19. Lc.6.16. si Iuda din Cariot, care a devenit tradator si L-a vândut.
11. Mt.8.1. Si coborându-Se El de pe munte, multimi numeroase au mers dupa El.
12. Mt.8.2.Lc.5.12.Mc.1.40. Si a fost ca, pe când era într-una din cetati, iata, un om plin de lepra, cum L-a vazut, s-a apropiat de El, I s-a închinat, cazând în genunchi înaintea Lui, si L-a rugat, zicând: "Doamne, daca voiesti, poti sa ma curatesti".
13. Mc.1.41.42.Mt.8.3.Lc.5.13. Lui Iisus I S-a facut mila si, întinzând mâna, S-a atins de el, zicându-i: "Voiesc, curateste-te!" Si, pe când îi vorbea El, l-a lasat lepra si a fost curatit.
14. Mc.1.43. Si alungându-l, i-a poruncit cu asprime,
15. Mc.1.44.Mt.8.4.Lc.5.14. zicându-i: “Pleaca numaidecât si ia seama sa nu spui nimanui nimic, ci du-te de te arata preotului, aducând pentru curatirea ta darul rânduit de Moise, ca marturie pentru ei”.
16. Mc.1.45. Dar el, iesind, a început sa raspândeasca vestea, încât Iisus nu mai putea sa intre pe fata în nici o cetate, ci statea afara, în locuri pustii; si veneau la El din toate partile.
17. Lc.5.15. Si vestea despre El se raspândea tot mai mult si multimi multe se adunau sa-L asculte si sa se vindece de bolile lor.
18. Lc.5.16. Iar El Se retragea în locuri pustii si Se ruga.
     CAP. 13.
CUM SA NE RUGAM.
Tatal nostru. Staruinta în rugaciune înfatisata în pilda celor trei prieteni.
1. Lc.11.1. Si a fost ca, pe când era El rugându-Se într-un loc, dupa ce a încetat, unul dintre ucenicii Sai I-a zis: "Doamne, învata-ne sa ne rugam, precum i-a învatat si Ioan pe ucenicii lui".
2. Mt.6.5. El le-a zis: «Când va rugati, sa nu fiti ca fatarnicii, carora le place sa se roage stând în picioare în sinagogi si la raspântiile cailor, ca sa fie vazuti de oameni: adevarat va spun ca si-au luat rasplata.
3. Mt.6.6. Ci tu, când te rogi, intra în camara ta si, încuind usa, roaga-te Tatalui tau Care este în ascuns: si Tatal tau, Care vede în ascuns, îti va rasplati.
4. Mt.6.7. Când va rugati, sa nu repetati aceleasi cuvinte ca pagânii care cred ca, daca spun o multime de vorbe, vor fi ascultati.
6. Mt.6.8. Sa nu va asemanati cu ei, ca Tatal vostru stie de ce aveti nevoie mai înainte ca sa-I cereti voi.
7. Mt.6.9.Lc.11.2. Iata cum trebuie sa va rugati: “Tatal nostru, Care esti în ceruri! Sfinteasca-Se Numele Tau;
8. Mt.6.10.Lc.11.2. vie Împaratia Ta; faca-se voia Ta, precum în cer, asa si pe pamânt.
9. Mt.6.11.Lc.11.3. Pâinea noastra cea spre fiinta da-ne-o noua astazi
10. Lc.11.4.Mt.6.12. si ne iarta noua gresalele noastre precum si noi iertam gresitilor nostri;
11. Mt.6.13.Lc.11.4. si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de rau.
12. Mt.6.13. Ca a Ta este Împaratia, puterea si slava, în veci. Amin !
13. Mt.6.14. Ca, de veti ierta oamenilor gresalele lor, si Tatal vostru Cel ceresc va va ierta voua;
14. Mt.6.15. dar daca nu iertati oamenilor, nici Tatal vostru nu va va ierta ».
15. Lc.11.5. Si le-a zis: «Cine dintre voi, având un prieten si daca se va duce la el în miez de noapte si-i va zice: “Prietene, împrumuta-mi trei pâini,
16. Lc.11.6. ca a venit din calatorie la mine un prieten al meu si n-am ce sa-i pun înainte”;
17. Lc.11.7. iar acela, raspunzând dinauntru, i-ar zice: "Nu ma tulbura! Acum usa este încuiata, copiii mei sunt în pat cu mine, nu pot sa ma scol sa-ti dau...",
18. Lc.11.8. va spun: chiar daca, sculându-se, nu i-ar da pentru ca-i este prieten, totusi, pentru staruinta lui, sculându-se, îi va da tot ce-i trebuie.

     19. Lc.11.9.Mt.7.7. De aceea, si Eu va spun: cereti si vi se va da; cautati si veti afla; bateti si vi se va deschide;
20. Lc.11.10.Mt.7.8. fiindca oricine cere primeste; cine cauta gaseste si celui ce bate i se deschide.
21. Lc.11.11.Mt.7.9. Si care tata dintre voi, daca-i va cere fiul sau pâine, îi va da piatra?
22. Lc.11.11.Mt.7.10. Sau daca-i cere peste, îi va da sarpe în loc de peste
23. Lc.11.12. Sau daca-i va cere un ou, îi va da scorpie ?
24. Lc.11.13.Mt.7.11. Deci, daca voi, rai fiind, stiti sa dati fiilor vostri daruri bune, cu cât mai mult Tatal vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor ce I-L cer !
25. Mt.7.12. Tot ce voiti sa va faca voua oamenii faceti-le si voi la fel, ca aceasta este Legea si Proorocii ».
     CAP. 14.
IISUS, LEGEA SI SÂMBATA
Spicele de grâu si sâmbata. Cazuri permise de încalcare a sâmbetei. Vindecarea omului cu mâna uscata în zi de sâmbata. Fariseii vor sa-L omoare pe Iisus. Iisus, Servul Domnului.
1. Lc.6.1.Mc.2.23.Mt.12.1. Si a fost ca, într-o zi de sâmbata - a doua dupa Pasti -, El trecea prin holde. Ucenicii Lui, flamânzi fiind, au început sa smulga spice pe cale si, frecându-le cu mâinile, mâncau pe când mergeau.
2. Mc.2.24.Lc.6.2.Mt.12.2. Vazând aceasta, unii dintre farisei I-au zis: "Iata, ucenicii Tai fac ce nu este îngaduit sa se faca sâmbata !"
3. Mc.2.25.Lc.6.3.Mt.12.3. El le-a zis: «Oare, n-ati citit niciodata ce a facut David când, flamânzind, a fost în nevoie, el si cei ce erau împreuna cu el ?
4. Mc.2.26.Lc.6.4.Mt.12.4. Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu în zilele lui Abiatar, arhiereul, a luat pâinile punerii înaintea Domnului si a mâncat din ele, dând si celor ce erau împreuna cu el, cu toate ca nu le era îngaduit decât preotilor sa le manânce ?
5. Mt.12.5. Sau, n-ati citit în Lege ca preotii încalca sâmbata în templu în ziua sâmbetei si, totusi, sunt fara vina ?
6. Mt.12.6. Dar Eu va spun ca aici este Unul mai mare decât templul.
7. Mt.12.7. Daca ati fi cunoscut ce înseamna: "Mila voiesc, nu jertfa!", n-ati fi osândit pe niste nevinovati ».
8. Mc.2.27. Si le zicea: "Sâmbata a fost facuta pentru om, iar nu omul pentru sâmbata:
9. Mc.2.28.Lc.6.5.Mt.12.8. asa ca Fiul omului este Domn si al sâmbetei".
10. Lc.6.6.Mc.3.1.Mt.12.9. Si a fost ca, în alta zi de sâmbata, Iisus a intrat în sinagoga si-i învata.
11. Mc.3.1.Lc.6.6.Mt.12.10. Si, iata, acolo era un om având mâna dreapta uscata.
12. Mc.3.2.Lc.6.7.Mt.12.10. Învatatorii de Lege si fariseii Îl pândeau sa vada daca-l va vindeca sâmbata, ca sa-L învinuiasca.
13. Lc.6.8.Mc.3.3. Dar El le stia gândurile; si a zis omului care avea mâna uscata: "Scoala-te si stai în mijloc!” El s-a sculat si a stat.
14. Mt.12.10. Iar ei, ca sa-L poata învinui, L-au întrebat: "Este îngaduit a vindeca în ziua sâmbetei ?"
15. Lc.6.9.Mc.3.4. Raspunzându-le, Iisus le-a zis: "Va întreb Eu pe voi: Este îngaduit în ziua sâmbetei a face bine, ori a face rau? Sa salvezi un suflet, sau sa-l pierzi?” Dar ei taceau.
16. Mt.12.11. Iisus le-a zis iarasi: "Care dintre voi, daca are o oaie si-i cade sâmbata în groapa, n-o apuca îndata si o scoate?
17. Mt.12.12. Cu cât mai de pret este un om decât o oaie! De aceea, este îngaduit sa faci bine în ziua sâmbetei”.
18. Mc.3.5.Lc.6.10.Mt.12.13. Si, mâhnit de împietrirea inimii lor, Si-a rotit privirile cu mânie peste ei si i-a zis omului aceluia: "Întinde-ti mâna!" El a întins-o si ea s-a facut sanatoasa, ca si cealalta.
19. Mc.3.6.Lc.6.11.Mt.12.14. Fariseii s-au umplut de mânie si, iesind, s-au sfatuit cu irodianii sa-L piarda.
20. Mt.12.15. Dar Iisus, stiind aceasta, a plecat de acolo. Si multi L-au urmat, iar El i-a tamaduit pe toti cei bolnavi
21. Mt.12.16. si le-a poruncit cu tarie sa nu-I faca publicitate,
22. Mt.12.17. spre a se împlini cele spuse prin Isaia, proorocul, care zice:
23. Mt.12.18. "Iata Servul* Meu pe Care L-am ales, iubitul Meu în Care sufletul Meu a gasit placere. Voi pune Duhul Meu peste El si va vesti neamurilor judecata.
24. Mt.12.19. Nu Se va certa, nici va striga, si nimeni nu-I va auzi glasul pe ulite.
25. Mt.12.20. Trestia frânta n-o va strivi si festila fumegânda n-o va stinge pâna va face sa biruie judecata;