Evanghelia carcotasului - Partea I de Lelia Mihail publicat la 27.05.2009
Sa studiem problema!
     La pretentia ca aceste carti sunt de mare vibratie si deci sfinte ar trebui ca macar DOI EVANGHELISTI sa le mentioneze. Asa ca m-am hotarat sa consemnez numai informatiile transmise de minimum doi evanghelisti. Multumiri domnului Kreis pentru sintetizarea materialului. Sa vedem ce realizam!

     I. ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI
CAP. 1
DUMNEZEU-CUVÂNTUL.
Cuvânt înainte. Întruparea Cuvântului.
Cei ce primesc Cuvântul în mintea si în inima lor beneficiaza de privilegiul de a deveni fii ai lui Dumnezeu.
     CAP. 2
VESTIREA NASTERII LUI IOAN BOTEZATORUL.
Ingerul Gavriil binevesteste preotului Zaharia.
     CAP. 3
VESTIREA NASTERII LUI IISUS HRISTOS.
Îngerul Gavriil binevesteste fecioarei Maria.
Binecuvântarea Elisabetei. Cântarea Mariei.
     CAP. 4
NASTEREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL
Binecuvântarea si proorocia preotului Zaharia.
     CAP. 5
NASTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS.
Înstiintarea lui Iosif. Recensamântul efectuat de autoritatile romane. Sfânta familie se deplaseaza la Betleem. Nasterea lui Mesia. Înstiintarea pastorilor. Pruncul este închinat lui Dumnezeu în templul din Ierusalim. Batrânul Simeon si proorocita Ana.
     CAP. 6
MAGII, IROD SI PRUNCUL IISUS.
Uciderea pruncilor. Fuga în Egipt si întoarcerea la Nazaret. Copilaria lui Iisus.
     CAP. 7
IOAN BOTEZATORUL, SOLUL LUI DUMNEZEU, PREGATESTE CALEA DOMNULUI ÎN PUSTIE.
Ioan propovaduieste botezul pocaintei, dând învataturi poporului, functionarilor publici, ostasilor si liderilor spirituali. Ioan Botezatorul face cunoscut ca nu este el Hristosul si anunta venirea iminenta a lui Mesia.
6. Lc.3.3.Mt.3.1.Mc.1.4. Si Ioan Botezatorul a venit în pustia Iudeii din împrejurimile Iordanului, propovaduind si botezând cu botezul pocaintei, spre iertarea pacatelor,
8. Mt.3.3.Mc.1.3.Lc.3.4. Ioan este acela despre care Isaia a scris în carte, zicând: «Iata glasul celui ce striga în pustie: "Pregatiti calea Domnului, drepte faceti cararile Lui.
11. Mt.3.4.Mc.1.6. Ioan purta îmbracaminte din par de camila, era încins împrejurul mijlocului cu cingatoare de piele si se hranea cu lacuste si miere salbatica.
12. Mt.3.5.Mc.1.5. Atunci au iesit la el toti locuitorii din Ierusalim, din toata Iudeea si împrejurimile Iordanului
13. Mt.3.6.Mc.1.5. si, marturisindu-si pacatele, erau botezati de el în Iordan.
20. Mt.3.7.Lc.3.7. Dar vazând pe multi dintre farisei si saduchei ca vin sa primeasca botezul lui, le-a zis: «Pui de vipere, cine v-a învatat sa fugiti de mânia ce va sa fie ?
21. Mt.3.8.Lc.3.8. Faceti, deci, roade vrednice de pocainta;
22. Mt.3.9.Lc.3.8. si sa nu va amagiti gândind în sinea voastra si zicând: ‘Avem ca tata pe Avraam’, caci va spun ca Dumnezeu din pietrele acestea poate sa ridice fii lui Avraam.
23. Mt.3.10.Lc.3.9. Iata, securea sta la radacina pomilor: deci, orice pom care nu face roada buna se taie si se arunca în foc ».
     CAP. 8
BOTEZUL, POSTUL SI ISPITIREA FIULUI LUI DUMNEZEU
1. Lc.3.21.Mt.3.13.Mc.1.9. În vremea aceea, dupa ce s-a botezat tot poporul, a venit si Iisus din Nazaretul Galileii la Ioan sa fie botezat de el în Iordan.
4. Mt.3.16.Lc.3.21.Mc.1.10. Dupa ce a fost botezat, Iisus a iesit îndata din apa si Se ruga. Si, iata, cerurile s-au deschis
5. Mt.3.16.Lc.3.22.Mc.1.10. si S-a vazut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip trupesc, ca un porumbel, si venind peste El.
6. Mc.1.11.Lc.3.22.Mt.3.17. Si glas s-a auzit din cer, graind si zicând: "Tu esti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit !”
7. Lc.4.1.Mt.4.1.Mc.1.12. Si Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan
8.Lc.4.1.Mc.1.13.Mt.4.1. si a fost dus de Duhul în pustie, ca sa fie ispitit de satana timp de patruzeci de zile;
10. Mt.4.2.Lc.4.2. A postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti. N-a mâncat nimic în zilele acelea si, sfârsindu-se ele, a flamânzit.
11. Mt.4.3.Lc.4.3. Ispititorul s-a apropiat si I-a zis: "Daca esti tu Fiul lui Dumnezeu, zi-i pietrei acesteia sa se faca pâine".
12. Mt.4.4.Lc.4.4. Raspunsu-i-a Iisus: «Scris este: "Omul nu traieste numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. "».
13. Lc.4.5.Mt.4.8. Si suindu-L diavolul pe un munte foarte înalt, I-a aratat într-o clipa toate împaratiile lumii si slava lor
14. Lc.4.6.Mt.4.9. si I-a zis: "Tie îti voi da toata stapânirea si slava acestor împaratii, caci mie mi-a fost data si eu o dau cui voiesc:
15. Lc.4.7.Mt.4.9. deci, daca vei cadea înaintea mea si te vei închina mie, toate acestea ti le voi da tie".
16. Lc.4.8. Mt.4.10. Raspunzând, Iisus i-a zis: «Înapoia Mea, satano! Ca scris este: "Domnului, Dumnezeului tau, sa te închini si numai Lui sa-I slujesti"».
17. Mt.4.5.Lc.4.9. Atunci diavolul L-a dus în Ierusalim, în sfânta cetate, L-a asezat pe aripa templului si I-a zis: «Daca esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-te jos de aici,
18. Lc.4.10.Mt.4.6. ca scris este: "Îngerilor Sai va porunci pentru tine sa te pazeasca
19. Lc.4.11.Mt.4.6. si ei te vor purta pe mâini, ca nu cumva sa-ti izbesti piciorul de piatra".
20. Mt.4.7.Lc.4.12. Raspunsu-i-a Iisus: «De alta parte este scris: "Sa nu ispitesti pe Domnul, Dumnezeul tau"».
21. Lc.4.13.Mt.4.11.Mc.1.13. Dupa ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul L-a lasat si a plecat de la El pâna la o vreme. Si, iata, îngerii s-au apropiat de El si-L slujeau.
     CAP. 9

     CARTEA NEAMULUI LUI IISUS HRISTOS
     CAP. 10.
ÎNCEPUTUL ACTIVITATII PUBLICE A DOMNULUI IISUS HRISTOS.
Pescuirea minunata. Marturia lui Ioan Botezatorul despre Iisus. Iisus cheama primii sase ucenici. Nunta din Cana Galileii.
40. Mt.4.21.Mc.1.19. De acolo, mergând mai departe, a vazut alti doi frati: pe Iacov, fiul lui Zevedeu, si pe Ioan, fratele lui, care erau într-o luntre împreuna cu tatal lor, Zevedeu, si îsi dregeau mrejele. El i-a chemat.
41. Lc.5.11.Mc.1.20.Mt.4.22. Si îndata ei, tragând luntrea la tarm, l-au lasat pe tatal lor, Zevedeu, în luntre, împreuna cu cei ce lucrau pe plata si, lasând totul, L-au urmat.
     CAP. 11. IISUS LA NAZARET SI CAPERNAUM.
Necredinta nazarinenilor. Vindecarea unui demonizat în Capernaum. Chemarea celui de al saptelea ucenic. Ospatul lui Levi.
Vindecarea soacrei lui Petru. Tamaduirea bolnavilor din Capernaum.
1. Mt.13.54.Mc.6.1. Iisus a plecat de acolo si a venit în patria Sa, în cetatea în care a crescut. Ucenicii Lui au mers dupa El.
2. Mc.6.2.Mt.13.54. Si fiind sâmbata, a început sa-i învete în sinagoga. Multi erau uimiti si se mirau, zicând: "Ce fel de întelepciune este aceasta, care i s-a dat? De unde are el întelepciunea aceasta si puterile? Si cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui ?
3. Mc.6.3.Mt.13.55. Nu este el tâmplarul, fiul tâmplarului? Nu este Maria, mama lui? Si Iacov, Iosif, Simon si Iuda, nu sunt ei fratii lui?
4. Mt.13.56.Mc.6.3. Si surorile lui nu sunt toate între noi? Deci, de unde are el toate acestea?" Si gaseau, astfel, motiv de a nu crede într’Însul.
5. Mc.6.4.Mt.13.57. Dar Iisus le-a zis: "Un profet nu este dispretuit decât în patria lui, între rudele Lui si în casa Lui".
6. Mt.13.58.Mc.6.5. Si n-a facut acolo multe minuni din cauza necredintei lor, ci doar Si-a pus mâinile peste câtiva bolnavi si i-a vindecat.
7. Mc.6.6.Mt.13.58. Si Se mira de necredinta lor.
8. In.2.12.Mc.1.21.Lc.4.31. Dupa aceea, S-a pogorât în Capernaum, cetate a Galileii, împreuna cu mama, fratii si ucenici Lui; si acolo n-a ramas multe zile.
9. Mc.1.21.Lc.4.31. Si, în ziua sâmbetei, a intrat îndata în sinagoga si-i învata.
10. Mc.1.22.Lc.4.32. Ei erau uimiti de învatatura Lui, pentru ca El îi învata ca Unul Care are putere, iar nu în felul carturarilor.
11. Lc.4.33.Mc.1.23. În sinagoga se afla un om stapânit de un duh necurat, care a strigat cu glas tare:
12. Lc.4.34.Mc.1.24. "Ce ai cu noi, Iisuse, Nazarinene? Lasa-ne în pace! Ai venit sa ne pierzi? Te stim cine esti: Sfântul lui Dumnezeu".
13. Lc.4.35.Mc.1.25. Dar Iisus l-a certat, zicându-i: "Taci, si iesi din el !"
14. Mc.1.26.Lc.4.35. Si demonul, aruncându-l în mijlocul adunarii si scuturându-l cu putere, a strigat cu glas mare si a iesit din el, fara sa-l vatame în vreun fel. 15. Mc.1.27.Lc.4.36. Si toti s-au înspaimântat si se întrebau între ei, zicând: "Ce este, oare, aceasta? O învatatura noua, cu putere : El porunceste si duhurilor necurate si ele I se supun!”
16. Mc.1.28.Lc.4.37. Si îndata s-a raspândit vestea despre El în tot tinutul Galileii.
17. Lc.4.38.Mc.1.29.Mt.8.14. Si, iesind din sinagoga, Iisus a intrat împreuna cu Iacov si Ioan în casa lui Simon Petru si a lui Andrei.
18. Lc.4.38.Mc.1.30.Mt.8.14. Soacra lui Simon zacea în pat, prinsa de friguri mari si, îndata, au vorbit lui Iisus despre ea si L-au rugat pentru ea. 19. Mc.1.31.Lc.4.39.Mt.8.15. Iar El, vazând-o, S-a apropiat de ea, a luat-o de mâna si a ridicat-o; si îndata au lasat-o frigurile, iar ea a început sa-I slujeasca. 20. Mc.2.13.Lc.5.27. Si iarasi a iesit la mare si toata multimea venea la El; si El îi învata.
21. Mc.2.14.Lc.5.27. Pe când trecea, a vazut un vames cu numele Levi, fiul lui Alfeu, sezând la vama, si i-a zis: "Urmeza-Mi !"
22. Lc.5.28.Mc.2.14. Iar el, sculându-se, a lasat totul si a mers dupa El.
23. Lc.5.29. Levi I-a facut un ospat mare în casa lui.
24. Mc.2.15.Lc.5.29.Mt.9.10. Si, sezând Iisus la masa în casa lui Levi, o multime de vamesi, de pacatosi si de alti oaspeti, au venit si au sezut si ei la masa cu El si cu ucenicii Lui,
26. Mc.2.16.Lc.5.30.Mt.9.11. Iar carturarii si fariseii cârteau vazându-L ca manânca împreuna cu vamesii si pacatosii si au zis catre ucenicii Lui: "De ce manânca si bea Invatatorul vostru cu vamesii si pacatosii?"
27. Mc.2.17.Lc.5.31.Mt.9.12. Auzind aceasta, Iisus le-a zis: «Nu cei sanatosi au trebuinta de medic, ci cei bolnavi.
28. Mt.9.13.Lc.5.32.Mc.2.17. Duceti-va de învatati ce înseamna: "Mila voiesc, nu jertfa!" Ca n-am venit sa-i chem la pocainta pe drepti, ci pe pacatosi ».
29. Mc.2.18. Ucenicii lui Ioan si ai fariseilor posteau.
30. Mt.9.14.Mc.2.18.Lc.5.33. Ei s-au apropiat de Iisus si I-au zis: "De ce noi si fariseii postim des si facem rugaciuni, pe când ucenicii Tai manânca si beau?"
31. Mt.9.15.Mc.2.19.Lc.5.34. Iisus le-a raspuns: "Pot, oare, sa posteasca nuntasii cât timp Mirele este cu ei? Câta vreme au pe Mire cu ei nu pot posti.
32. Mc.2.20.Mt.9.15.Lc.5.35. Vor veni, însa, zile când Mirele va fi luat de la ei: atunci vor posti în acele zile".
33. Lc.5.36.Mt.9.16.Mc.2.21. Le-a spus si o pilda: «Nimeni nu rupe petic dintr-o haina noua ca sa-l puna la o haina veche:
34. Lc.5.36.Mt.9.16.Mc.2.21. altfel, strica si haina cea noua si nici peticul luat de la ea nu se potriveste la cea veche. Ba, mai mult, peticul cel nou trage de haina cea veche si se face o ruptura mai rea.
35. Lc.5.37.Mt.9.17.Mc.2.22. Si nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul nou sparge burdufurile si se varsa, iar burdufurile se strica:
36. Lc.5.38.Mt.9.17.Mc.2.22. ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi si se pastreaza amândoua.
38. Mc.1.32.Mt.8.16.Lc.4.40. Si facându-se seara, dupa asfintitul soarelui, toti cei ce aveau bolnavi atinsi de felurite boli sau posedati de diavol, îi aduceau la El.
39. Mc.1.33. Si toata cetatea era adunata la usa.
40. Mc.1.34.Mt.8.16.Lc.4.40. El a scos duhurile necurate prin cuvânt, iar bolnavii i-a tamaduit punându-Si mâinile peste ei,
42. Lc.4.41.Mc.1.34. Demonii, care ieseau, Îl cunosteau si strigau: "Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu". Dar El, certându-i, nu-i lasa sa vorbeasca, pentru ca stiau ca El este Hristosul.
43. Mc.1.35.Lc.4.42. A doua zi, sculându-Se dis-de-dimineata, a iesit si S-a dus singur într-un loc pustiu si Se ruga acolo.
49. Mc.1.39.Lc.4.44. Si a propovaduit în sinagogile lor, prin toata Galileea, alungându-i pe demoni.
     CAP. 12. ALEGEREA CELOR DOISPREZECE APOSTOLI. Numele celor doisprezece apostoli. Vindecarea unui lepros. Faima lui Iisus creste.
1. Lc.6.12.Mc.3.13. În zilele acelea, Iisus S-a suit pe munte sa Se roage; si a petrecut noaptea în rugaciune catre Dumnezeu.
2. Lc.6.13.Mc.3.13. Si, facându-se ziua, a chemat la Sine pe ucenicii Sai si pe cine a vrut, si ei au venit la El.
3. Mc.3.14.Lc.6.13. Si a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca sa fie cu El si sa-i trimita sa propovaduiasca.
5. Mc.3.16.Lc.6.14. Iata cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, caruia i-a pus numele Petru; Andrei, fratele lui;
6. Mc.3.17.Lc.6.14. Iacov, fiul lui Zevedeu si Ioan, fratele lui, carora le-a pus numele Boanerghes, care, talmacit, înseamna: "Fiii tunetului"; 7. Mc.3.18.Lc.6.14. Filip; Bartolomeu;
8. Lc.6.15.Mc.3.18. Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Simon, Cananitul, numit Zilotul;
10. Mc.3.19. Lc.6.16. si Iuda din Cariot, care a devenit tradator si L-a vândut.
12. Mt.8.2.Lc.5.12.Mc.1.40. Si a fost ca, pe când era într-una din cetati, iata, un om plin de lepra, cum L-a vazut, s-a apropiat de El, I s-a închinat, cazând în genunchi înaintea Lui, si L-a rugat, zicând: "Doamne, daca voiesti, poti sa ma curatesti".
13. Mc.1.41.42.Mt.8.3.Lc.5.13. Lui Iisus I S-a facut mila si, întinzând mâna, S-a atins de el, zicându-i: "Voiesc, curateste-te!" Si, pe când îi vorbea El, l-a lasat lepra si a fost curatit.
15. Mc.1.44.Mt.8.4.Lc.5.14. zicându-i: “Pleaca numaidecât si ia seama sa nu spui nimanui nimic, ci du-te de te arata preotului, aducând pentru curatirea ta darul rânduit de Moise, ca marturie pentru ei”.
     CAP. 13.
CUM SA NE RUGAM.
Tatal nostru. Staruinta în rugaciune înfatisata în pilda celor trei prieteni.
7. Mt.6.9.Lc.11.2. Iata cum trebuie sa va rugati: “Tatal nostru, Care esti în ceruri! Sfinteasca-Se Numele Tau;
8. Mt.6.10.Lc.11.2. vie Împaratia Ta; faca-se voia Ta, precum în cer, asa si pe pamânt.
9. Mt.6.11.Lc.11.3. Pâinea noastra cea spre fiinta da-ne-o noua astazi
10. Lc.11.4.Mt.6.12. si ne iarta noua gresalele noastre precum si noi iertam gresitilor nostri;
11. Mt.6.13.Lc.11.4. si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbaveste de rau.
19. Lc.11.9.Mt.7.7. De aceea, si Eu va spun: cereti si vi se va da; cautati si veti afla; bateti si vi se va deschide;
20. Lc.11.10.Mt.7.8. fiindca oricine cere primeste; cine cauta gaseste si celui ce bate i se deschide.
21. Lc.11.11.Mt.7.9. Si care tata dintre voi, daca-i va cere fiul sau pâine, îi va da piatra?
22. Lc.11.11.Mt.7.10. Sau daca-i cere peste, îi va da sarpe în loc de peste
24. Lc.11.13.Mt.7.11. Deci, daca voi, rai fiind, stiti sa dati fiilor vostri daruri bune, cu cât mai mult Tatal vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor ce I-L cer !
     CAP. 14.
IISUS, LEGEA SI SÂMBATA
Spicele de grâu si sâmbata. Cazuri permise de încalcare a sâmbetei. Vindecarea omului cu mâna uscata în zi de sâmbata. Fariseii vor sa-L omoare pe Iisus. Iisus, Servul Domnului.
1. Lc.6.1.Mc.2.23.Mt.12.1. Si a fost ca, într-o zi de sâmbata - a doua dupa Pasti -, El trecea prin holde. Ucenicii Lui, flamânzi fiind, au început sa smulga spice pe cale si, frecându-le cu mâinile, mâncau pe când mergeau.
2. Mc.2.24.Lc.6.2.Mt.12.2. Vazând aceasta, unii dintre farisei I-au zis: "Iata, ucenicii Tai fac ce nu este îngaduit sa se faca sâmbata !"
3. Mc.2.25.Lc.6.3.Mt.12.3. El le-a zis: «Oare, n-ati citit niciodata ce a facut David când, flamânzind, a fost în nevoie, el si cei ce erau împreuna cu el ?
4. Mc.2.26.Lc.6.4.Mt.12.4. Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu în zilele lui Abiatar, arhiereul, a luat pâinile punerii înaintea Domnului si a mâncat din ele, dând si celor ce erau împreuna cu el, cu toate ca nu le era îngaduit decât preotilor sa le manânce ?
9. Mc.2.28.Lc.6.5.Mt.12.8. asa ca Fiul omului este Domn si al sâmbetei".
10. Lc.6.6.Mc.3.1.Mt.12.9. Si a fost ca, în alta zi de sâmbata, Iisus a intrat în sinagoga si-i învata.
11. Mc.3.1.Lc.6.6.Mt.12.10. Si, iata, acolo era un om având mâna dreapta uscata.
12. Mc.3.2.Lc.6.7.Mt.12.10. Învatatorii de Lege si fariseii Îl pândeau sa vada daca-l va vindeca sâmbata, ca sa-L învinuiasca.
13. Lc.6.8.Mc.3.3. Dar El le stia gândurile; si a zis omului care avea mâna uscata: "Scoala-te si stai în mijloc!” El s-a sculat si a stat.
15. Lc.6.9.Mc.3.4. Raspunzându-le, Iisus le-a zis: "Va întreb Eu pe voi: Este îngaduit în ziua sâmbetei a face bine, ori a face rau? Sa salvezi un suflet, sau sa-l pierzi?” Dar ei taceau.
18. Mc.3.5.Lc.6.10.Mt.12.13. Si, mâhnit de împietrirea inimii lor, Si-a rotit privirile cu mânie peste ei si i-a zis omului aceluia: "Întinde-ti mâna!" El a întins-o si ea s-a facut sanatoasa, ca si cealalta.
19. Mc.3.6.Lc.6.11.Mt.12.14. Fariseii s-au umplut de mânie si, iesind, s-au sfatuit cu irodianii sa-L piarda.
     CAP. 15.
PRIMA CALATORIE A LUI IISUS LA IERUSALIM (1)
Prima curatite a templului: izgonirea mânuitorilor de bani din templu. Arhiereii si carturarii vor sa-L omoare pe Iisus. Iisus nu Se încrede în cei ce cred în El.
1. In.2.13.Mc.11.15.Lc.19.45.Mt.21.12. Pastile iudeilor erau aproape si Iisus S-a suit la Ierusalim si a intrat în templu.
4. In.2.15.Mc.11.15.Lc.19.45.Mt.21.12. i-a scos afara pe toti cei ce vindeau si cumparau în templu, împreuna cu oile si boii; a varsat banii si a rasturnat mesele schimbatorilor de bani si scaunele celor ce vindeau porumbei.
7. Mt.21.13.Mc.11.17.Lc.19.46. Si-i învata, zicând: «Scris este: "Casa Mea va fi si se va chema casa de rugaciune pentru toate neamurile”. Dar voi ati facut din ea pestera de tâlhari! »
     CAP. 16.
PRIMA CALATORIE A LUI IISUS LA IERUSALIM (2)
Iisus, Nicodim si nasterea din nou. Originea cereasca a lui Iisus. Sarpele de arama.
     CAP. 17.
IISUS ÎN IUDEEA. O NOUA MARTURIE A LUI IOAN BOTEZATORUL.
Ioan trebuie sa se micsoreze, iar Iisus trebuie sa creasca.
     CAP. 18.
IISUS SI SAMARINENII.
Iisus, apa vie. Iisus, Proorocul. Adevarata închinare. Mesia Se reveleaza pe Sine femeii samarinence. O femeie pagâna, pacatoasa, Il propovaduieste pe Mesia. Mâncarea pieritoare si mâncarea care ramâne. Semanatorii si seceratorii. Convertirea samarinenilor.
    
     CAP. 19.
IISUS LA CANA GALILEII, LA NAZARET SI LA NAIN.
Vindecarea fiului unui slujbas împaratesc. Nazarinenii vor sa-L omoare pe Iisus. Învierea fiului vaduvei din Nain.

     CAP. 20.
A DOUA CALATORIE A LUI IISUS LA IERUSALIM (1)
Vindecarea slabanogului de 38 de ani.
     CAP. 21.
A DOUA CALATORIE A LUI IISUS LA IERUSALIM (2)
Iudeii Îl învinuiesc pe Iisus de încalcarea Legii lui Moise (dezlegarea sâmbetei) si-L considera ca fiind bolnav de teomanie, motive pentru care cauta sa-L omoare.
     CAP. 22.
A DOUA CALATORIE A LUI IISUS LA IERUSALIM (3)
La masa cu Iisus. Fariseul si femeia prostituata. Marta si Maria.
     CAP. 23.
INTEMNITAREA LUI IOAN BOTEZATORUL.
Irod închide pe Ioan Botezatorul. Iisus paraseste Nazaretul si Se stabileste în Capernaum, apoi începe sa propovaduiasca Evanghelia Împaratiei si sa tamaduiasca bolnavii. 3. Mc.6.17.Mt.14.3. Ca Irod, trimitând, l-a prins pe Ioan si l-a legat în temnita din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele sau, pe care o luase de sotie.
4. Mc.6.18.Mt.14.4. Fiindca Ioan îi zicea lui Irod: “Nu-ti este îngaduit sa tii pe sotia fratelui tau! Nu-ti este îngaduit s-o ai de nevasta !”
6. Mt.4.12.Mc.1.14. Auzind Iisus ca Ioan a fost prins si închis, a plecat în Galileea si propovaduia Evanghelia lui Dumnezeu.
11. Mt.4.17.Mc.1.15. De atunci Iisus a început sa propovaduiasca, zicând: "S-a împlinit vremea si s-a apropiat Împaratia lui Dumnezeu: Pocaiti-va si credeti în Evanghelie”.
21. Mt.4.25.Lc.6.17. si L-a urmat multime mare de popor din Galileea, din Ierusalim si din toata Iudeea, din Decapole, de dincolo de Iordan si de pe lânga marea Tirului si a Sidonului, ca sa-L asculte si sa fie vindecati de bolile lor.
     CAP. 24. PREDICA DE PE MUNTE (1)
Fericirile si vaiurile. Ucenicii sunt sarea pamântului si lumina lumii.
11. Mt.5.11.Lc.6.22. Fericiti veti fi voi când oamenii va vor urî, va vor ocarî, va vor izgoni dintre ei si vor zice tot cuvântul rau împotriva voastra, mintind pentru Mine si lepadând numele vostru ca rau din pricina Fiului omului.
12. Mt.5.12.Lc.6.23. Bucurati-va si va veseliti în ziua aceea, ca rasplata voastra multa este în ceruri: fiindca tot asa i-au prigonit parintii lor pe proorocii care au fost înainte de voi.
16. Mt.5.13.Lc.14.34. Si le-a zis ucenicilor: "Voi sunteti sarea pamântului si buna este sarea. Dar daca sarea îsi pierde gustul, cu ce se va drege? Atunci nu mai este buna de nimic: nici pentru pamânt, nici pentru gunoi, ci se arunca afara sa fie calcata în picioare de oameni. Cine are urechi de auzit sa auda!
21. Mt.5.15.Lc.11.33. Nimeni nu aprinde lumina ca s-o puna într-un loc ascuns: ci o pune în sfesnic, sa lumineze tuturor celor ce intra în casa.
     CAP. 25.
PREDICA DE PE MUNTE (2)
Despre ucidere, adulter, martori mincinosi, suferirea raului. Cel de la Care emana Legea are putere sa modifice sau sa desfiinteze Legea, pentru ca El este mai mare decât Legea: Iisus desfiinteaza Legea penala a lui Moise (Legea talionului), pe care o înlocuieste cu Legea tolerantei si a iubirii aproapelui.
26. Mt.5.44.Lc.6.27. Dar Eu va spun voua, care Ma ascultati: iubiti pe vrajmasii vostri, faceti bine celor ce va urasc,
27. Mt.5.44.Lc.6.28. binecuvântati pe cei ce va blestema si rugati-va pentru cei ce se poarta rau cu voi, va asupresc si va prigonesc,
29. Mt.5.46.Lc.6.32. Daca iubiti numai pe cei ce va iubesc, ce rasplata aveti? Nu fac asa si vamesii ?
30. Mt.5.47.Lc.6.33. Si daca le faceti bine si-i îmbratisati numai pe fratii vostri, ce lucru neobisnuit faceti? Oare, pagânii nu fac la fel?
31.Lc.6.36.Mt.5.48. Voi fiti, deci, milostivi, fiti desavârsiti, dupa cum Tatal vostru Cel ceresc este desavârsit.
     CAP. 26
PREDICA DE PE MUNTE (3)
Despre milostenie, post, darnicie, fatarnicie, judecatile nedrepte; lucrurile sfinte, câinii, porcii si proorocii mincinosi; pomul si roada, calea cea îngusta si calea cea lata.
8. Lc.6.37.Mt.7.1. Nu judecati, ca sa nu fiti judecati:
11. Mt.7.3.Lc.6.41. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tau, dar bârna din ochiul tau n-o vezi ?
12. Mt.7.4.Lc.6.42. Sau, cum poti sa-i zici fratelui tau: "Frate, lasa-ma sa scot paiul din ochiul tau", cât timp tu ai o bârna într-al tau ?
13. Mt.7.5.Lc.6.42. Fatarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tau si atunci vei vedea deslusit sa scoti paiul din ochiul fratelui tau.
20. Mt.7.17. Tot asa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rau face roade rele.
21. Mt.7.18.Lc.6.43. Nu este pom bun care sa faca roada rea, nici pom rau care sa faca roada buna,
     CAP. 27.
PREDICA DE PE MUNTE (4)
Iisus a venit pe Pamânt sa împlineasca Legea profetica privitoare la jertfa Sa. Judecata finala. Casa zidita pe stânca si casa zidita pe nisip (întelepciunea unora si nechibzuinta altora).
10. Mt.7.24.Lc.6.48. Este asemenea barbatului chibzuit care, zidindu-si o casa, a sapat adânc si a asezat temelia pe stânca.
11. Mt.7.25.Lc.6.48. A cazut ploaia, au venit puhoaiele, au suflat vânturile si au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prabusit, nici nu s-a clintit, pentru ca avea temelia zidita pe stânca.
12. Mt.7.26.Lc.6.49. Însa oricine aude aceste cuvinte ale Mele si nu le face este asemenea barbatului nechibzuit care si-a zidit casa fara temelie, pe nisip:
13. Mt.7.27.Lc.6.49. a cazut ploaia, s-au napustit puhoaiele, au suflat vânturile si au izbit în casa aceea si ea s-a prabusit îndata, iar caderea ei a fost mare ».
     CAP. 28.
IISUS LA CAPERNAUM.
Vindecarea servului unui sutas. Vindecarea a doi orbi. Vindecarea unui demonizat orb si mut.
1. Lc.7.1.Mt.8.5. Dupa ce a sfârsit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum.
3. Lc.7.3.Mt.8.6. Si, auzind despre Iisus, a trimis la El pe niste batrâni ai iudeilor sa-L roage sa vina si sa-i vindece servul.
7. Lc.7.6.Mt.8.8. Si plecând El cu ei, nu era departe de casa când sutasul a trimis la el prieteni sa-I spuna: “Doamne, nu Te osteni, ca nu sunt vrednic sa intri sub acoperisul meu.
8. Lc.7.7.Mt.8.8. De aceea, nici nu m-am socotit vrednic sa vin eu însumi la Tine, ci spune numai un cuvânt si servul meu se va vindeca.
9. Lc.7.8.Mt.8.9. Fiindca si eu sunt om sub stapânire si am în subordine ostasi si zic unuia: ‘Du-te!’, si se duce; altuia: ‘Vino!’, si vine; si servului meu: ‘Fa aceasta!’, si face”.
10. Lc.7.9.Mt.8.10. Auzind acestea, Iisus S-a minunat de sutas si, întorcându-Se, le-a zis celor ce-L urmau: “Adevar graiesc voua ca, în Israel, la nimeni n-am gasit o credinta asa de mare.
21. Mt.9.32.Mt.12.22.Lc.11.14. Pe când ieseau orbii aceia, iata, au adus la El un demonizat orb si mut.
22. Mt.9.33.Mt.12.22.Lc.11.14. Iisus l-a tamaduit, scotând demonul din el, asa ca mutul vorbea si vedea.
23. Mt.12.23.Mt.9.33. Multimile toate, nedumerite fiind, ziceau: "Niciodata nu s-a vazut asa ceva în Israel! Nu cumva Acesta este Fiul lui David ?"
-------------------------------------------------
Fara comentarii!