Data Titlul Articolului Autor Continut
16.09.2009 Un deceniu de ostilitate Moldo-Ungara - Partea I de Leon Simanschi Daca primii trei ani ai domniei care începuse la 12 aprilie 1457 au fost dominati de preocuparea lui Stefan cel Mare de a reface unitatea politica a marii boierimi si de a-i anula, în acest fel, lui Petru Aron, refugiat în Polonia, baza interna
16.09.2009 Un deceniu de ostilitate Moldo-Ungara - Partea II de Leon Simanschi În plus, datorita legaturilor pe care Petru al III-lea le-a mentinut permanent cu elementele boieresti ostile domniei lui Stefan cel Mare, în tara se formase un curent de opinie favorabil domnului pribeag si
22.07.2009 Inscaunarea lui Stefan cel Mare: preliminarii si consecinte 1450-1460 - Partea II de Leon Simanschi Adunarea de la Vaslui a boierimii moldovene, de la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie, reeditind exemplul intrunirilor nobiliare convocate anterior pentru a hotari in probleme de importanta majora ale politicii statului
24.10.2006 Stefan cel Mare - Domn al Moldovei si Tării Romanesti de Leon Simanschi Ar putea să pară dacă nu gratuit, cel putin hazardat titlul pe care l-am atribuit acestor rânduri. Izvoarele istorice îl atestă însă, iar faptele cu semnificatie directă sau cu implicatii de aceeasi natură îl sustin. Să începem cu primele.
20.07.2006 Inscaunarea lui Stefan cel Mare:
preliminarii si consecinte 1450-1460 - Partea I
de Leon Simanschi Situatia intern� si statutul international al T�rii Moldovei �n momentul preluarii destinelor acesteia de c�tre Stefan cel Mare, la 12 aprilie 1457, �nf�tisau textura